PARLAMENT FBiH Redovna sjednica

Predstavnički dom danas raspravlja o revizijama privatizacije državnog kapitala

Među tačkama dnevnog reda i Program rada Vlade Federacije BiH za ovu godinu

Fena
19.02.2020 06:33

Predstavnički dom Parlamenta FBiH

Foto: Avaz

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas će održati sjednicu na kojoj se poslanici trebaju izjasniti o prijedlozima zakona o stečaju, zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, te izmjenama Zakona o advokaturi FBiH.

Novim zakonom o stečaju uređuje se predstečajni postupak, kojim se uvodi finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata.

Važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je dvije izmjene i dopune, a ekonomske i socijalne prilike u Federaciji BiH su se znatno promijenile, zbog čega je predloženo donošenje novog zakona.

Pravna sredstva

Kako je obrazloženo, Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku potrebno je donijeti jer je Ustavni sud BiH u više slučajeva utvrdio povredu navedenog prava i naložio provođenje mjera, kao što je uvođenje preventivnog pravnog lijeka koji se odnosi na dužinu postupka. 

Zato su zakonom propisana pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku kroz podnošenje zahtjeva predsjedniku postupajućeg suda (zahtjev za zaštitu prava i zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava).

  • Sjednica Parlamenta FBiH
    Sjednica Parlamenta FBiH Foto: Avaz

Izmjene Zakona o advokaturi predložene su zbog činjenice da „primjena aktuelne tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji proizvodi značajna finansijska opterećenja po budžetska sredstva“.

U nacrtu su izmjene i dopune Zakona o lizingu. Cilj je da se regulira kupoprodaja dospjelih i nedospjelih potraživanja i da se omogući lizing društvima za osnivanje profesionalnog udruženja.

Također, u formi nacrta poslanici će razmatrati izmjenu i dopunu Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH, kojom se terminološki precizira pojam „održivost povratka“, budući da je sveobuhvatniji u odnosu na pojam „povratak“ u smislu realnih potreba povratnika u stvaranju društvenog i ekonomskog ambijenta za potpunu reintegraciju u povratničkim sredinama i poboljšanje kvaliteta življenja samih povratnika.

Program rada Vlade FBiH

Među preostalim tačkama dnevnog reda su program rada Vlade Federacije BiH za ovu godinu, informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period januar – juni 2019. godine i specijalni izvještaj o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u BiH.

NA VRH