KONTROLA SAOBRAĆAJA Izvještaj iz BIHAMK-a

Smanjite brzinu: Ovo su dionice na kojima danas "vrebaju"radari

Rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine

Avaz.ba
04.03.2020 06:58

Radari na bh. cestama

Foto: Avaz

Na putevima u Bosni i Hercegovini, brzinu kretanja vozila u saobraćaju, osim stacioniranih, mjere i brojni nestacionirani radari.

Prema izvještaju BIHAMK-a, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera.

Zeničko-dobojski kanton

PS Centar

08:00 do 14:00 sati Drivuša

16:30 do 22:00 sati Topčić Polje

23:00 do 01:00 sati Radakovo

PS Tešanj

08:00 do 14:30 sati Krndija (Tešanj)

16:00 do 21:00 sati Jelah

22:00 do 24:00 sati Šije (borovi)

PS Maglaj

08:00 do 14:30 sati Liješnica

15:30 do 21:00 sati Poljice

22:00 do 24:00 sati Jelovac

PS Žepče

08:00 do 14:00 sati Ograjna

16:30 do 21:00 sati Tatarbudžak

22:00 do 24:00 sati Goliješnica

PS Olovo

08:00 do 12:00 sati M-18 Dolovi

12:30 do 16:00 sati M-18 Olovske Luke

Kanton Sarajevo

09:00 do 10:00 sati u ulici Kurta Schorka

10:30 do 11:30 sati u ulici Put Mladih Muslimana, Bistrik

11:00 do 12:00 sati na M-17 Tarčin

20:00 do 21:00 sati na M-18 Poturovići

22:30 do 24:00 sati u ulicama Alipašina i Maršala Tita

Tuzlanski kanton

PS Zapad

08:30 do 10:30 sati M-18 Ljubače

14:00 do 16:00 sati ulica M.T.Uče

19:30 do 21:30 sati ulica Husinskih rudara

PS Kladanj

11:30 do 13:30 sati M-19.2 Starić

15:00 do 17:00 sati M-18 XVI Muslimanske brigade

Srednjobosanski kanton

PS Travnik

08:30 do 10:00 sati Turbe

10:30 do 12:00 sati Kalibunar (ABA)

13:00 do 14:00 sati Nova Bila

14:30 do 15:30 sati Dolac na Lašvi

PS Vitez

08:00 do 12:00 sati M-5 Šantići

12:00 do 16:00 sati lokalni put Divjak-Brizjak

PS Bugojno

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić

PS Donji Vakuf

08:30 do 09:30 sati Krivače

10:00 do 12:00 sati Torlakovac

PS Gornji Vakuf/USskoplje

01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska

10:30 do 11:30 sati ulica Vrbaska

18:00 do 19:00 sati ulica Vrbaska

PS Jajce

17:00 do 19:00 sati M-5 Skela

19:15 do 21:15 sati M-5 Mračaj

PS Busovača

09:00 do 10:30 sati ulica 1.mart/ožujak

10:30 do 12:00 sati Lugovi

12:00 do 13:30 sati Gavrine kuće

PS Kreševo

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga

14:00 do 15:00 sati Resnik

PS Novi Tarvnik

01:30 do 03:00 sati M-16.4 Bučići

06:00 do 07:30 sati M-16.4 Ratanjska

Zapadno-hercegovački kanton

PU Grude

10:00 do 11:30 satti na M-6 u mjestu Sovići, Vlašići

PU Široki Brijeg

11:30 do 12:45 sati na M-6.1 u mjestu Provo

PU Ljubuški

14:30 do 15:30 sati na M-17.4 u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac

PU Posušje

09:00 do 10:30 sati na M-6.1 u mjestu Rastovača

Hercegovačko-neretvanski kanton

PU Mostar

08:30 do 10:30 sati M-17 Vrapčići

11:30 do 15:30 sati M-17 Žitomislići

Brčko distrikt

06:00 do 09:00 sati Bukvik-Cerik-Bijela

10:00 do 13:00 sati Grčica-Potočari-Miladije

13:00 do 16:00 sati Donji Rahić-GRbavica-ulice

19:00 do 21:00 sati Zaobilaznica

21:00 do 23:00 sati Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari

NA VRH