SAOPĆENJE Donesene nove odluke

Od danas na snazi naredba Kriznog štaba KS: Otkazuju se javna okupljanja s više od 250 učesnika

Nalaže se zdravstvenim ustanovama otkazivanje nastave za đake srednjih zdravstvenih škola i studente fakulteta zdravstvenih usmjerenja

Avaz.ba
10.03.2020 15:14

Krizni štab donio odluke

Foto: Agencije

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo usvojena je danas, a sve u cilju prevencije širenja koronavirusa. 

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo zbog praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane novim koronavirusom koji je proglašena zaraznom bolešću, čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na danas održanoj sjednici donio je naredbu kojom se preciznije definira i nalaže postupanje javnih subjekata i pojedinaca u trenutnim okolnostima. 

- Nalaže se bolničkim ustanovama u Kantonu Sarajevo da zabrane posjete bolnicama, kao i u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području Kantona.

- Također, nalaže se zdravstvenim ustanovama otkazivanje nastave za đake srednjih zdravstvenih škola i studente fakulteta zdravstvenih usmjerenja.

  • BiH na nogama zbog koronavirusa
    BiH na nogama zbog koronavirusa Foto: Ilustracija

Epidemiološka služba

- Nalaže se zdravstvenim ustanovama na području KS da obavljaju samo neophodne specijalističko-konsultativne preglede, po procjeni specijaliste i tima obiteljske medicine.

- Osobama starije životne dobi i hroničnim bolesnicima preporučuje se da smanje odlaske u zdravstvene ustanove ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se da prvo zdravstvenu ustanovu – ambulantu obiteljske medicine kontaktiraju i telefonom ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili ljekarski savjet.

- Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, javnim i privatnim, da pacijente s akutnim respiratornim simptomima i febrilna stanja ne upućuju direktno na Kliniku za infektivna oboljenja ili na Kliniku za plućne bolesti i TBC KCUS-a i Opću bolnicu “Prim. dr Abdulah Nakaš”.

- Osobe koje imaju akutne respiratorne simptome i febrilna stanja, a nisu pod zdravstvenim nadzorom, nemaju historiju putovanja u ugrožena područja, u prethodnih 14 dana, kao ni kontakt s osobama koje su putovale u ugrožena područja, potrebno je da pozovu dežurne brojeve telefona nadležnih domova zdravlja Kantona Sarajevo, kako bi dobile savjet i instrukcije za daljnje postupanje.

- Samoinicijativni odlazak u Hitnu medicinsku pomoć ili urgentne centre Opće bolnice “Prim. dr Abdulah Nakaš” i KCUS-a je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH.

- Nalaže se osobama koje su posljednjih 14 dana boravile u zemljama koje se ugrožene zarazom, novim koronavirusom, a nisu prošle sanitarnu kontrolu na graničnim prijelazima i nemaju izdato rješenje o zdravstvenom nadzoru/samoizolaciji, da se obavezno telefonski jave nadležnoj epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo KS na otvorene brojeve telefona, u cilju uspostavljanja zdravstvenog nadzora i vođenja registra. Neprovođenje ove mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti podliježe krivičnoj odgovornosti.

- Nalaže se hotelima, hostelima i vlasnicima privatnih apartmana za iznajmljivanje da ažurno vode Knjigu stranih gostiju i registriraju dolaske stranih gostiju – turista iz ugroženih područja koji su u posljednjih 14 dana boravili u ovim područjima, te da kontaktiraju odmah telefonsku nadležnu epidemiološku službu Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na otvorene brojeve telefona, u cilju njihovog stavljanja pod zdravstveni nadzor. Neprovođenje ove mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti podliježe krivičnoj odgovornosti.

- Javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama naloženo je da u slučaju sumnje na oboljenje od koronavirusa slijede algoritme komunikacije, pregleda i prijevoza kriznog plana pripravnosti za postupanje nadležnih institucija u kantonu u cilju poduzimanje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

- Zbog promjene epidemiološke situacije u svijetu, evropskom regionu i Bosni i Hercegovini, a shodno naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva nalaže se da JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, shodno raspoloživim bolničkim posteljnim kapacitetima, hitno napravi preraspodjelu posteljnih kapaciteta kako bi se omogućilo zbrinjavanje većeg broja oboljelih u bolničkim zdravstvenim ustanovama na području Kantona.

Ugostiteljski objekti

Nalaže se zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo da, shodno razvoju i promjeni epidemiološke situacije u svijetu, evropskom regionu i Bosni i Hercegovini, pripreme planove stavljanja zdravstvenog kadra na raspolaganje za potrebe zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama na području Kantona, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH.

- Shodno promjeni epidemiološke situacije u svijetu, evropskom regionu i Bosni i Hercegovini, kao i procjeni epidemiološkoga rizika, otkazuje se održavanje javnih skupova u Kantonu Sarajevo na kojima se okuplja više od 250 učesnika, sukladno propisu o javnom okupljanju. U narednom periodu Krizni štab će, shodno procjeni epidemiološkog rizika, izdavati daljnje instrukcije za održavanje javnih skupova sukladno propisima o javnom okupljanju.

- Svim nastavnicima i učenicima u javnim i privatnim osnovnim i srednjim školama, koji imaju simptome respiratornih bolesti, upućen je nalog da ne dolaze u školu. Isto se odnosi na odgajatelje i djecu u vrtićima, javnim i privatnim. Nepridržavanje je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH.

- Nalaže se hotelima i ugostiteljskim objektima da kontinuirano provode opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti utvrđene Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to: osiguranje higijenski ispravne vode za piće, osiguranje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta za njihovu proizvodnju i promet; uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih materija na način i pod uvjetima kojima se osigurava zaštita od zagađivanja voda i zemljišta, kao i održavanje glodara i insekata na biološki prihvatljivom minimumu; održavanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta; vršenje obavezne (preventivne) dezinfekcije u: objektima za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće upotrebe, te sirovina za njihovu proizvodnju odnosno prijevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prijevoz; objektima odnosno prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih materija, kao i prostorijama hotela i ugostiteljskih objekata.

Uz provođenje gore navedenih mjera, potcrtavamo da se program obavezne imunizacije ne obustavlja.

Komentari

NA VRH