ODLUKA Odlučeno večeras

Štab civilne zaštite KS: Omogućena zasjedanja državnim i federalnim parlamentima

Ministarstvu unutrašnjih poslova KS je naređeno da policajci osiguravaju paviljone Studentskog doma Bjelave

Avaz.ba

Policajci će osiguravati „Studentski centar“ na Bjelavama

Foto: Arhiv


Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio je večeras Naredbu kojom se iz tačke 1. Naredbe od 29. marta, kojom je uvedena zabrana održavanja svih privatnih i javnih skupova u zatvorenom prostoru za više od dvadeset osoba, izuzima organizacija i održavanje sjednica Zastupničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.  

Poštivanje socijalne distance

U skladu sa ovom naredbom, sjednice se mogu održavati uz poštivanje socijalne distance, propisanih epidemiološko-zaštitnih mjera i preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a koje su sastavni dio ove naredbe. Ovom naredbom omogućen je rad zakonodavnih tijela i donošenje odluka po kojima bi izvršna vlast mogla postupati u interesu građana Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

Štab je također izmijenio i Naredbu od 22. marta, prema kojoj se naređuje općinskim štabovima civilne zaštite da putem svojih struktura preuzmu za svoju općinu propisane lijekove, odnosno redovne terapije iz apoteka za starije od 65 godina, a koji nemaju bližeg srodnika da se brine o njima, i dostave ih u svoja sjedišta. Izmjenom je naređeno ovim štabovima da putem svojih struktura ili volontera općinskih organizacija Crvenog križa izvrše distribuciju lijekova iz sjedišta štabova na adresu naših sugrađana starijih od 65 godina, uz obavezno izdavanje potvrde o uručenim lijekovima.

  • Studenski dom na Bjelavama

    Studenski dom na Bjelavama

    Foto: Arhiv


Također je na večerašnjoj sjednici donesena i Naredba da Uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo potpiše ugovor sa JU „Studentski centar“ Sarajevo za potrebe prinudne izolacije za osobe koje ne postupaju po rješenju nadležnih inspekcijskih organa o samoizolaciji, i to za period za koji je ta mjera određena ili produžena. Ove osobe bit će prinudno izolirane u jednom od paviljona Studentskog doma Bjelave. Ministarstvu unutrašnjih poslova KS je naređeno da policajci osiguravaju navedeni objekat.

Dužni provoditi mjeru izolacije

Sve ustanove iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona za svoje korisnike, bez obzira da li je riječ o postojećim, koji iz određenih razloga napuste njihove objekte pa se vrate, ili novim korisnicima, dužni su provoditi mjeru izolacije, što podrazumijeva njihov smještaj u posebne prostorije uz provođenje drugih propisanih epidemiološko–zaštitnih mjera. Istom naredbom Štaba CZ KS sve ustanove iz oblasti socijalne zaštite zadužene su da podnose redovne izvještaje Epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo KS.

Više o temi Koronavirus

NA LICU MJESTA
Nova dezinfekcija u Trebinju
NA VRH

Komentari

Podijeli članak na