SARAJEVO Za djelatnost koja je zabranjena naredbama štabova civilne zaštite

Jeličić: Javni poziv za isplatu dijela plaće

Uz javni poziv, bit će objavljene i adrese na koje se mogu dostaviti popunjeni obrasci

Avaz.ba / Fena
10.04.2020 15:29

Jeličić: Definirani uvjeti

Foto: Fena

Ministar privrede u Vladi KS Draško Jeličić pozvao je pravne i fizičke osobe sa područja KS čija je djelatnost zabranjena naredbama štabova civilne zaštite, da se prijave na javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaće za mart ove kalendarske godine, a u zavisnosti od perioda trajanja zabrane djelatnosti.

Na današnjoj online konferenciji za novinare Vlade Kantona Sarajevo i Štaba civilne zaštite KS precizirao je da je Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv na osnovu odluke Vlade KS, a prijavu mogu podnijeti samo pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na području Kantona Sarajevo i ispunjavaju određene uvjete.

- Da im je zabranjeno obavljanje osnovne djelatnosti po naredbama štabova civilne zaštite, ispunjavaju obaveze po osnovu javnih prihoda (da su ih izvršili zaključno sa 31. decembrom 2019.) i da su zadržali broj prijavljenih radnika na dan 31. mart ove godine u odnosu na februar ove godine - naglasio je.

  • Jeličić: Obrasce je moguće poslati i poštom
    Jeličić: Obrasce je moguće poslati i poštom Foto: Fena

Zahtjev s obrascem podnosi se samo za uposlenike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Kantona Sarajevo. Zbog povišenih mjera zaštite zdravlja stanovništva izazvanih pandemijom koronavirusa, ovjeren potpisan zahtjev dostavlja se elektronski Ministarstvu privrede KS na adrese po sjedištu firme, po općinama.

- Uz javni poziv bit će objavljene i adrese na koje se mogu dostaviti popunjeni obrasci (podijeljeno po općinama), da bismo lakše obradili dostavljene podatke - kazao je.

Kako naglašava, javni poziv bit će objavljen na web-stranici Ministarstva privrede KS, s uputama za popunjavanja obrazaca. Obrasce je moguće poslati i poštom.

Komentari

NA VRH