ODLUKE Agencija za prevenciju korupcije poslala vladama okvirni akcioni plan

Donijeti hitne mjere za sprečavanje korupcije u vrijeme pandemije

Među mjerama su i usmjeravanje finansijskih sredstava iz budžeta na niže nivoe vlasti i koordinacija aktivnosti antikorupcijskih tijela

Avaz.ba / Srna
  • Šabotić: Na čelu Agencije

    Šabotić: Na čelu Agencije

    Foto: APIK


Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), na čijem je čelu direktor Hasim Šabotić, danas je nadležnim institucijama za sprečavanje korupcije poslala okvirni akcioni plan za prevenciju korupcije tokom pandemije koronavirusa i pozvala ih da što prije angažiraju timove koji će razviti pojedinačne akcione planove za antikorupcijsko djelovanje u vrijeme pandemije.

Misija OSCE-a u BiH i APIK jučer su organizirali elektronski koordinacioni sastanak institucija i tijela za sprečavanje korupcije u BiH, na kojem je donesen zaključak da Agencija što prije dostavi akcioni plan vladama i svim tijelima za sprečavanje korupcije u BiH kako bi hitno preduzeli mjere na sprečavanju korupcije.

Okvirni akcioni plan koji je sačinila Agencija, sadrži sedam glavnih mjera, za čiju će realizaciju biti zaduženi Vijeće ministara, entitetske vlade, vlade kantona, antikorupcijska tijela i APIK.

Mjere predviđaju prevenciju zloupotrebe finansijskih i materijalnih donacija međunarodnih i domaćih donatora, kao i prevenciju zloupotrebe u procesu zapošljavanja, javnih nabavki, podsticaja i i pomoći privrednim društvima, privatnim preduzećima i poljoprivrednim subjektima te kršenja osnovnih ljudskih prava i obaveza građana, saopćeno je iz APIK-a.

  • Šabotić: Okvirni plan

    Šabotić: Okvirni plan

    Foto: APIK


Među mjerama su i usmjeravanje finansijskih sredstava iz budžeta na niže nivoe vlasti i koordinacija aktivnosti antikoripcijskih tijela.

Svaka od ovih mjera sadrži jasno definirane podmjere, čiji je cilj prevencija korupcije i sprečavanje zloupotreba tokom pandemije koronavirusa .

Agencija je, također, uz pomoć Misije OSCE-a u BiH, aktivirala aplikaciju "Covid-19", putem koje će s tijelima za sprečavanje korupcije razmjenjivati dokumente u vezi s hitnim akcijama iz oblasti prevencije korupcije.

Ova aplikacija trebala bi već iduće sedmice da postane operativna.

NA VRH

Podijeli članak na