PARLAMENT Zakazana sjednica

Dokumenti s oznakom "povjerljivo" pred delegatima Doma naroda BiH

Dom naroda trebalo bi da razmatra i izvještaje o radu i poslovanju BHRT-a i realizaciji programskih planova za 2017. i 2018. godinu

Srna
28.05.2020 07:18

Dom naroda BiH

Foto: Avaz

Delegati Doma naroda BiH trebali dana danas, razmatrati zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku.

Na 8. sjednici, Predstavnički dom usvojio je po hitnom postupku Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić (SDA).

Prema tom prijedlogu, Vijeće ministara BiH može, s ciljem ublažavanja efekata ekonomske krize i drugih poremećaja u ekonomiji BiH, donijeti privremenu odluku o pomjeranju roka za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a do posljednjeg radnog dana u mjesecu, na period koji ne može biti duži od 90 dana.

U slučaju potrebe, Vijeće ministara može produžiti ovaj rok na dodatnih 90 dana.

Dom naroda trebalo bi da razmatra i izvještaje o radu i poslovanju BHRT-a i realizaciji programskih planova za 2017. i 2018. godinu, kao i izvještaje o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2018. i 2019. godinu.

  • Delegati će se očitovati o dokumentima
    Delegati će se očitovati o dokumentima Foto: Arhiva

Dnevnim redom predviđena je i rasprava o izvještajima o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu za zakonom BiH za 2018. i 2019. godinu.

U planu je i razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2018. godinu, Izvještaja o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, Izvještaja o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2018. godinu, Izvještaja o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu, kao i Izvještaja o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za 2017. i 2018. godinu.

Delegati bi trebalo da razmotre i Izvještaj o izdatim dozvolama i odbijenim zahtjevima za izdavanje dozvola za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih dozvola za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2017. godini.

Dom naroda izjasnit će se i o nizu izvještaja komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlozima više zakona, izvještaja institucija i agencija BiH, te ratifikaciji međunarodnih protokola i sporazuma.

Osim davanja saglasnosti na neka kadrovska rješenja i za ratifikaciju određenog broja međunarodnih akata, delegati bi trebalo da razmatraju i informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. i 2018. godinu.

Na dnevnom redu 6. sjednice Doma naroda, koja je zakazana za danas, nalazi se i nekoliko materijala sa oznakom "povjerljivo".

Komentari

NA VRH