NEMA GUŽVI Osigurati 10 kvadrata po osobi

Tržni centri otvorili vrata: Ovo su preporuke koje se moraju poštovati

Broj mušterija koje mogu biti u isto vrijeme unutar centra odrediti prema površini prostora

Sl. M. / Avaz.ba
28.05.2020 10:21

Tržni centri otvorili vrata

Foto: Avaz

Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite tržni centri u u ovom bh. entitetu jutros su ponovo otvoreni. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH uputio je listu mjera koje se moraju poštovati prilikom boravka u takvim objektima.

Prema tim preporukama neophodno je osigurati da se ne stvaraju gužve te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na svim ulazima na vidljiva mjesta. 

Ostale preporuke: 

- Zbog kontrole broja mušterija preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god  je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1- 2 metra. 

- Broj mušterija koje mogu biti u isto vrijeme unutar centra odrediti prema površini  prostora. Preporučuje se 10 kvadratnih metara po osobi, odnosno 10-15 ljudi na 100 kvadratnih metara.

- Unutar trgovačkog centra preporučuje se da sve osobe nose zaštitne maske preko  usta i nosa. 

- Preporučuje se pojačna kontrola ventilacije prostora, sa dodavanjem više vanjskog  zraka u sistem za ventilaciju. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju. 

- Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora, a najbolje ispred ulaza  u svaku trgovinu, postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje, kako bi bilo dostupno uposlenicima i mušterijama. 

- Preporučuje se da se smanji broj predmeta namjenjenih sjedenju i odmoru kupaca u  zajedničkim prostorima centra, kako bi se smanjilno nepotrebno zadržavanje. 

- Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između smjena bude  vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora. 

- Za pojedine djelatnosti primjenjuju se specifične preporuke dostupne od nadležnih  ustanova (trgovine, ugostiteljski objekti, sportsko rekreativni kapaciteti, bazeni, hoteli, frizerski/kozmetičarski saloni i sl.). 

Preporuke za mušterije

- Voditi računa o higijeni ruku, respiratornoj higijeni i fizičkoj distanci od drugih osoba. 

- Zadržavati se što kraće pri obavljanju trgovine.

- Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili kašalj trebaju odgoditi svoj  odlazak u trgovački centar i javiti se svom ljekaru. 

Preporuke za osoblje

- Voditi računa o higijeni ruku, respiratornoj higijeni i fizičkoj distanci od drugih osoba. 

- Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao, nego da se obrate svom ljekaru.

- Poželjno je da uposlenici vode računa o svom zdravstvenom stanju, da mjere temperaturu i prate pojavu simptoma kao što su kašalj, umor i otežano disanje. 

Komentari

NA VRH