PROCESI Taksativno nabrojano po svih deset tačaka optužnice

Sud BiH: Koliko tačno novca državi mora vratiti osuđeni tužilac Mihajlović

Kada je u pitanju tačka 3., dužan je 28.895,00 eura 48.750,00 KM, 20,00 kuna i 200,00 švicarskih franaka

M. Aščić / Avaz.ba
14.06.2020 19:20

Mihajlović: Nije nadzirao rad saradnice

Foto: Arhiv

Božo Mihajlović, suspendirani državni tužilac i nekadašnji šef odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, osuđen je prošle sedmice u Sudu BiH na pet godina zatvora za produženo krivično djelo nesvjestan rad u službi.

Radi se o prvostepenoj presudi na koju postoji pravo žalbe.

Mihajlović je proglašen krivim po svih 10 tačaka optužnice, a po presudi dužan je oštećenoj državi vratiti 225.000 KM iz predmeta koje je dužio a za koje je utvrđeno da je ukraden novac. Optužen je da nije nadzirao rad svoje daktilografkinje.

Prema obrazloženju sutkinje Amele Huskić, od momenta pravosnažnosti presude, Mihajlović je dužan u roku od mjesec vratiti 225.000 maraka koji je nestao iz sefa Tužilaštva, a koji je imovinska šteta po BiH.

  • Faksimil Suda gdje takstativno sve pobrojano
    Faksimil Suda gdje takstativno sve pobrojano Foto: Avaz

Sud BiH, jučer je zvanično objavio u svom sedmičnom biltenu tačne iznose novca u svim 10 tačaka optužnice, koje Mihajlović mora vratiti.

Tako je  prema sudskoj presudi takstativno nabrojano koliko je nestalo novca koji mora biti vraćen oštećenoj državi.

Vezano za tačku 1. iznos od 1.210,00 eura i 1.458,50 maraka. U vezi sa tačkom 2. iznos od 711,00 KM i 150,00 eura, a kada je u pitanju tačka 3., dužan je 28.895,00 eura 48.750,00 KM, 20,00 kuna i 200,00 švicarskih franaka.

Sud je u tački 4. naveo da je riječ o iznosu od 150,00 eura i 8,50 maraka, a u po tački 5. 1.302,00 KM i 290.00 eura.

Po tački 6., dužan je 2.120,30 KM, 870,00 eura i 950,00 dinara, a po tački 7., 4.870,00 dolara, 17.670,00 eura, 1.000,00 švicarskih franaka. Sud je također utvrdio da je po tački 8., dužan vratiti iznos od 2.100,00 eura. Novac koji je nestao iz jednog predmeta, opisan je i u tački 9., presude, a radi se o 26.700,00 KM, 13.440,00 eura i 10.730,00 kuna, a tački 10., 1.515,00 eura, 906,00 KM, 600,00 dolara  i 100,00 dinara. Samo iz jednog predmeta nestalo je 106.540 maraka.

Kako je pojašnjeno, ovi iznosi moraju biti u protuvrijednosti KM prema kursu Centralne banke na dan uplate, a sve u roku od 30 dana  od dana pravosnažnosti presude. 

Kako smo objavili novac je nestajao iz premeta "Lutka", "Milaković", pretres noćnih klubova...

Komentari

NA VRH