SARAJEVO Predsjedništvo BiH

ANUBiH prezentirala sistem za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja Covid-19

ANUBiH među rijetkim evropskim akademijama, a jedina u regiji, izašla sa ovakvim projektom i rezultatima

E. H. / Avaz.ba

Prezentirali rezultate projekta

Foto: Predsjedništvo BiH


Rukovodstvo Akademije nauka i umjetnosti BiH i predstavnici Odbora za mikrobiologiju i srodne discipline Odjela medicinskih nauka Akademije prezentovali su predsjedavajućem Predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću rezultate projekta „Expertni sistem za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja Covid-19“. 

Predsjednik ANUBiH akademik Miloš Trifković još jednom je izrazio zahvalnost predsjedavajućem Predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću na nesebičnoj i kontinuiranoj podršci koju je pružio Akademiji.

Istakao je da je ANUBiH među rijetkim evropskim akademijama, a jedina u regiji, izašla sa ovakvim projektom i rezultatima, čime je opravdala svoju primarnu ulogu u bh. društvu.

Voditeljica projekta, akademkinja Mirsada Hukić, naglasila je da bez podrške i razumijevanja Džaferovića i njegovih saradnika, Akademija i ekspertni tim ne bi mogli realizovati projekat na ovom nivou. Ukazala je na rezultate koji će biti objavljeni u vodećim evropskim naučnim časopisima, te u projektnom izvještaju namijenjenom institucijama u BiH.

  • Džaferović je ovom prilikom istakao da su državne akademije u svijetu reprezenti same države

    Džaferović je ovom prilikom istakao da su državne akademije u svijetu reprezenti same države

    Foto: Predsjedništvo BiH


Džaferović je ovom prilikom istakao da su državne akademije u svijetu reprezenti same države i njenog naučnog, kulturnog i umjetničkog potencijala.  

- Akademija nauka i umjetnosti BiH, od svojega postanka do danas, čvrsto stoji na ideji cjelovite, demokratske i prosperitetne države BiH. To je potvrđeno i na ovom projektu kojim su članovi Akademije i stručni tim okupljen oko profesorice Mirsade Hukić pokazali svoju jasnu opredijeljenost da BiH učine kompetentnom na polju nauke, ali i da pomognu bosanskohercegovačkom društvu kada je to potrebno – kazao Džaferović.

Dodao je da njegova podrška treba biti primjer svim institucijama i pojedincima da na Akademiju gledaju kao na jezgro bh. znanja, kako onog teorijskog tako i onog praktičnog, što je ovaj projekat i potvrdio.

Sastanku su, pored akademika Miloša Trifkovića i akademkinje Mirsade Hukić, prisustvovali potpredsjednica ANUBiH Adila Pašalić Kreso, sekretarka ANUBiH mr. Amra Avdagić i prof. dr. Fikret Čaušević, dopisni član ANUBiH.

Više o temi Šefik Džaferović

NA VRH

Podijeli članak na