PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA BIH

Komisija podržala incijativu o izmjeni Zakona o javnim nabavkama

Prihvaćena je Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2019. godine

Avaz.ba / Fena
06.07.2020 12:42

Parlament BiH

Foto: Arhiv

Na 12. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) prihvaćena je Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2019. godine.

Podržana je i upućena u daljnju parlamentarnu proceduru zastupnička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavama.

Primljen je k znanju Izvještaj o dodijeljenom tekućem grantu "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u području prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2018. godinu".

Komisija je primila k znanju i Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava granta u području nauke i kulture za 2018. godinu.

Primljena je k znanju Informacija o potraživanjima po osnovu izvršnih sudskih presuda u Federaciji BiH - stanje duga.

Komentari

NA VRH