ZNAČAJNA IBADETHANA

Tabački mesdžid u Sarajevu proglašen nacionalnim spomenikom BiH: Zadržao ime, iako već dugo nema tabaka u tom kraju

Osim toga, donijeta je nova odluka za kulturni pejzaž Srpske Toplice, Banje u Gornjem Šeheru, u Banjoj Luci koja je obuhvatila i nacionalni spomenik Šeranića kuću.

N. Aj. / Avaz.ba
16.07.2020 14:22

Tabački mesdžid u Sarajevu

Foto: Arhiv

Tabački (Hadži Osmanov) mesdžid u Sarajevu proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Ovo je odlučila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Osim toga, donijeta je nova odluka za kulturni pejzaž Srpske Toplice, Banje u Gornjem Šeheru, u Banjoj Luci koja je obuhvatila i nacionalni spomenik Šeranića kuću.

Time su ranije odluke stavljene van snage i zamijenjene novom odlukom sa mjerama zaštite i definiranom kategorizacijom. Usvojene su izmjene i dopune ranije donesenih odluka za zgradu Društva Crvenog krsta/križa u Sarajevu, zgradu Zemaljskog vakufa, Rijaseta IZ u BiH i Vakufske direkcije, i Hadin Alipašinog vakufa u Sarajevu, zgradu Srpskog kulturno-prosvjetnog društva „Prosvjeta“ u Sarajevu, Jevrejsko groblje u Sarajevu, crkvu sv. Josipa na Marijin Dvoru u Sarajevu, Mišćina, Kebkebir hadži Ahmedova, džamiju u Sarajevu, Šeher ćehajinu ćuprija u Sarajevu, Abdesthana, Šejh Feruhova džamija, sa grobljem i česmom u Sarajevu.

Tabački mesdžid izgrađen je 1561. godine i simbol je obazrivosti zanatlija, tabaka, prema drugim članovima džemata, a i danas je jedna od najznačajnijih ibadethana u Sarajevu, kao i mjesta koja često posjećuje i omladina.

Tokom ramazana tu se organiziraju različiti vjerski obredi, a tokom cijele godine svakog četvrtka nakon jacija-namaza, organiziraju se druženja i predavanja o islamu. 

U nekim dokumentima mesdžid se naziva i Tabačkom džamijom, te je prvobitno nosio ime Mesdžid Osman-efendije, po imenu utemeljitelja, vakifa.

Džamija je više puta gorila, ali je svaki put obnovljena. 

Tabački mesdžid nalazio na području Tabačke čaršije, gdje su radili tabaci, odnosno kožari, koji su ga najviše koristili. Posao tabaka ima specifičan miris. A tabaci, bez obzira na abdest, i dalje su vonjali, imali taj miris, zbog čega su izbjegavali su da idu u druge džamije. 

Tabaci su dislocirani iz mesdžida u drugoj polovini 19. stoljeća, odnosno u periodu Topal Osman-paše. On ih je izmjestio jer su zagađivali okolinu, a mesdžid je sačuvao ime, bez obzira na to što danas, i već dugo vremena, nema tabaka u tom kraju.

Komentari

NA VRH