ISTRAŽIVANJA FLORE I FAUNE

U BiH još živi morski soko, ugrožena i veoma rijetka vrsta

Najvažniji cilj projekta je pokretanje inicijative za zaštitu prema nadležnim institucijama, kao i izrada prijedloga za održivo upravljanje ovim rijekama

M. Smajkić / Avaz.ba

Iz Centra za životnu sredinu započeli su istraživanja flore i faune u slivovima pritoka Neretve: Bune, Bunice, Bregave i Trebižata s ciljem da se kroz kombinaciju naučnoistraživačkog rada i aktivnosti zagovaranja postigne dugoročna zaštita i održiva upotreba ovih rijeka, a za dobrobit lokalnih zajednica i šire javnosti.

- Glavni cilj terenskih istraživanja je prikupljanje podataka o prisustvu i rasprostranjenju endemskih, ugroženih i zaštićenih vrsta, kao i vrsta od međunarodnog značaja, ali i podataka o ugroženosti biodiverziteta. Rezultati istraživanja će doprinijeti kvalitetnijem planiranju i provođenju aktivnosti iz oblasti zaštite prirode, kao i pokretanju inicijative za zaštitu ovih pritoka Neretve. Smatramo da je važno da se sada fokusiramo na ove rijeke jer bi u suprotnom za nekoliko godina mogli izgubiti najvrednije riječne ekosisteme u Hercegovini, kako zbog hidroenergetskih projekata tako i zbog lošeg upravljanja prirodnim resursima - rekla je Dragana Kovačić-Jošić, koordinatorica projekta.

Preliminarni rezultati istraživanja, rečeno je, pokazuju prisustvo većeg broja rijetkih i ugroženih vrsta, a treći nalaz morskog sokola (Falco eleonorae) u BiH, registrovan na lokalitetu Vitina, izdvaja se kao jedan od do sada najzanimljivijih nalaza.

Ova istraživanja se realizuju u okviru projekta "Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat, Bosna i Hercegovina" koji finansira "Critical Ecosystem Partnership Fund" (CEPF).  

- Ovo su prve aktivnosti koje Centar za životnu sredinu vodi u Hercegovini, a koje nisu podrška aktivnostima naših partnera, te nam je posebno drago što je u pitanju upravo ovakav projekat koji temeljno pristupa zaštiti četiri rijeke Hercegovine. Kroz tri godine koliko projekat traje, pokušaćemo prikupiti što više podataka o prirodnim vrijednostima ovog kraja, dati preporuke za održivo upravljanje i nadamo se pokrenuti i zaštitu određenih lokacija uz tokove Bune, Bunice, Bregave i Trebižata - dodala je Kovačić Jošić.

Iz Centra su naveli i da će rezultati svih istraživanja biti objavljeni i dostupni relevantnim institucijama, široj javnosti, medijima i lokalnim zajednicama. Osim toga, značajan fokus projekta je i na radu s lokalnim zajednicima i drugim učesnicima na podizanju svijesti o značaju zaštićenih područja. Najvažniji cilj projekta je pokretanje inicijative za zaštitu prema nadležnim institucijama, kao i izrada prijedloga za održivo upravljanje ovim rijekama.

NA VRH

Podijeli članak na