SARAJEVO

U Općoj bolnici za 23 dana imali gotovo 2.200 pacijenata

U periodu od 17. jula do danas usluge ove bolnice zatražila su 2.172 pacijenta

Avaz.ba

Opća bolnica: Sve veći priliv pacijenata

Foto: Arhiv


Priliv pacijenata u Opću bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu sve je veći, što potvrđuju i podaci koje su proslijedili iz te zdravstvene ustanove. U periodu od 17. jula do danas usluge ove bolnice zatražila su 2.172 pacijenta. 

Slijedi detaljan izvještaj za period od 17. jula do 8. avgusta (7 sati ujutro) :

Ukupan broj pregleda preko Urgentnog centra (U.C.) - 2172

Broj prijema u bolnicu - 640

Broj prijema preko U.C.- 216

Broj otpusta - 664

Broj ambulantnih op.121 (preko u.c.)

Broj elektivnih op. zahvata – 337

Broj hitnih op. zahvata - 100

Odjeljenje za hirurgiju:

Opća hirurgija: 647

Ambulantne operacije(preko kabineta) -52

Urologija - 235

Ortopedija - 1279

Plastična hirurgija - 81

Vaskularna hirurgija -171

Otorinolaringologija - 289

Audiovestibulometrija - 89

Oftalmologija - 348

Odjeljenje za internu medicinu:

Kabinet za opću internu medicinu

Ukupno pregleda – 255

Kabinet za dermatovenerologiju

Savjetovalište za dijabetes

Ukupno pregleda - 39

Kabinet za gastroenterologiju

Ukupno pregleda – 224

Gastroskopija - 97

Kolonoskopije -17

Rektosigmoidoskopija - 10

Polipektomija - 2

Biopsija – 10

Kabinet za kardiologiju

Kardiološki pregledi – 173

UZ srca - 52

Ergometrije -15

Holtermonitoring – 23

Kabinet za pulmologiju

Pregledi - 226

Spirometrije - 5

Pleuralna punkcija -14

Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:

Broj pregleda: 180

Broj pregleda na ginekološko-akušerskom kabinetu:

Ginekoloških pregleda-198

Akušerskih pregleda- 362

Odjeljenje za neurologiju

Prvih neuroloških pregleda - 23

Kontrolnih neuroloških pregleda - 40

Odjeljenje za pedijatriju

Savjetovalište - 41

Prijemna ambulanta - 37

Odjeljenje za radiologiju

Kontrastna dijagnostika - 8

Muskuloskeletna dijagnostika - 2044

CT dijagnostika - 361

UZ dijagnostika - 2279

MRI dijagnostika - 256

Odjeljenje za nuklearnu medicinu:

Vađenje hormonalnog statusa - 116

Scintigrafskih usluga - 60

Više o temi Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na