REAKCIJE

Opća bolnica: Ne možemo rukovoditi izolatorijem jer nije ispoštovana nijedna zakonska odredba

Odluku o izolaciji i liječenju oboljelih osoba donosi kantonalni ministar na prijedlog kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, uz prethodnu saglasnost ministra zdravstva FBiH

Avaz.ba
10.08.2020 15:11

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“

Foto: Arhiv

Nakon najave Vlade Kantona Sarajevo da Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ rukovodi radom izolatorija na Bjelavama, iz ove zdravstvene ustanove tu mogućnost ne prihvataju, kako su naveli u saopćenju, zbog sljedećih razloga: 

- Član 22. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, kaže da ako se pojavi epidemija pojedinih zaraznih bolesti u većem obimu, izolacija i liječenje oboljelih može se obavljati i u drugim odgovarajućim objektima osposobljenim u tu svrhu.

Odluku o izolaciji i liječenju oboljelih osoba u objektima navedenim u stavu 1. ovog člana donosi kantonalni ministar na prijedlog kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, uz prethodnu saglasnost ministra zdravstva FBiH.

U ovom slučaju nije ispoštovana ni jedna prethodno navedena zakonska odredba, s obzirom da nemamo kantonalnog ministra zdravstva, da nikakvu pisanu odliku Zavod za javno zdravstvo nije dostavio Općoj bolnici kao i da ministar zdravstva FBiH to nije potvrdio , jer nemamo njegove saglasnosti.

Smatramo da je protivzakonito svako insistiranje na preuzimanju izolatorijuma Bjelave od strane Opće bolnice i dovodi do direktnog ugrožavanja zdravlja građana .

Prema članu 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti svako lice ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarivanja najvišeg mogućeg nivoa zdravlja, u skladu s odredbama ovog zakona i Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao i propisa donijetih na osnovu ovih zakona te da niko ne smije ugroziti zdravlje drugih ljudi.

Najavljena odluka Vlade KS je u direktnoj suprotnosti sa ovim zakonom što bi podlijegalo kaznenim sankcijama .

Ponavljamo, da je Opća bolnica spremna da učestvuje zajedno sa svim drugim zdravstvenm ustanovama KS , u okviru svojih mogućnosti i kapaciteta, ali da nije ni po prostornim ni kadrovskim kapacitetima a pogotovo zakonskim okvirima isto što i Klinički centar Sarajevo .

Naglašavamo, da su u našem okruženju vođeće ustanove u liječenju Covid -19. bolesnika, prvenstveno Infektivne klinike Kliničkih centara, čiji su šefovi ujedno i članovi ili predsjednici kriznih štabova svojih država. Opća bolnica nema Infektivnu kliniku a ima samo 1 infektologa.

Opća bolnica ne može prihvatiti odgovornost za ono za šta nije kadrovski kapacitirani ,jer se ovdje radi o životima ljudi. Ne možemo preuzeti odgovornost za improvizirano liječenje pacijenata ,koji zahtjevaju svu sofisticiranu dijagnostiku i terapiju.

Izuzimanjem kadara Opće bolnice će biti skoro potpuno obustavljen dosadašnji rad ,koji je zbrinjavao 80 posto pacijenata KS a što znači da bi se znatno reducirao hitni, hladni program, kontrole i ambulantni pregledi pacijenata.

Opća bolnica radi punim kapacitetom i zbrinjava čak i Covid-19. pozitivne pacijente koji su nam često upućeni s Kliničkog centra, navedeno je u saopćenju.

Komentari

NA VRH