SARAJEVO

Za 40 dana u Općoj bolnici urađeno skoro 800 operativnih zahvata, a oko 4.000 pacijenata je pregledano

Iz ovih brojeva se vidi da građani Sarajeva vape za medicinskom uslugom nakon mjeseci zatvorenih zdravstvenih sistema - rekao je generalni direktor Ismet Gavrankapetanović

Avaz.ba

Svo ovo vrijeme su ogromne gužve kako na Urgentnom centru tako i na specijalističko – konsultativnim kabinetima

Foto: OPĆA BOLNICA


U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, od uvođenja novog načina rada, za proteklih četrdesetak dana, je urađeno blizu 800 operativnih zahvata, a oko 4000 pacijenata je pregledano. Svo ovo vrijeme su ogromne gužve kako na Urgentnom centru tako i na specijalističko – konsultativnim kabinetima.

Koliko je moguće u ovakvim uslovima i pacijenti i osoblje poštuju sve preporučene epidemiološke mjere zbog pandemije koronavirusa.

Građani Kantona Sarajevo su zbog višemjesečnog zatvaranja zdravstvenih ustanova, u proteklom periodu , predugo čekali na rješavanje svojih zdravstvenih tegoba i zbog toga je ovoliki priliv pacijenata, kojima je potrebna adekvatna zdravstvena njega.

Prema njihovom izvještaju na Urgentni centar pregledano je 87 pacijenata, broj prijema u bolnici je 26, dok je otpušteno 40 pacijenata.

Na Odjeljenju za radiologiju urađeno je 183 pregleda, od toga je 19 pregleda CT dijagnostike, 61 UZ dijagnostike, 22 RTG pregleda pluća, jedna operacija, 17 MRI pregleda...

Na Opću hirurgiju primljeno je četiri pacijenta, urologiju tri, ortopediju četiri, oftalmologiju dva, otorinolaringologiju jeda, ginekologiju dva... Bilo je ukupno 17 operativnih zahvata od čega su dva hitna.

Uposlenici Opće bolnice obavili su i 191 konsultaciju na Odjeljenju za hirurgiju, 61 na Odjeljenju za internu medicinu 24 u Kainetu za gastroenetrologiju, 17 u Kabinetu za kardiologiju, 19 u Kabinetu za pulmologiju, 14 na Odjeljenju za anesteziju, 80 na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo, 22 na  Odjeljenju za neurologiju, 29 na Odjeljenju za fizikalnu medicinu, a ambulantnih pregleda je bilo 10. 

Ukupan broj pregleda izvršenih na specijalističko – konsultativnim službama u periodu od 17. jula do danas preko urgentnog centra iznosi 3.806 , prijema u bolnicu je bilo 1.090, otupsta 1.148, ambulantnih operacija 203, elektivnih operacionih zahvata 513, hitnih operacija 144 .

Na Odjeljenju za radiologiju pregledano je 7.901 pacijenata, Odjeljenju za hirurgiju: opća hirurgija 1.067, urologija 3.419, ortopedija 2.295, plastična hirurgija 81, vaskularna hirurgija 298, otorinolaringologija 495, audiovestibulometrija 150, timpanometrija 8, oftalmologija 524, Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju: anesteziološka ambulanta 457, na Odjeljenju za internu medicinu: Kabinet za opću internu medicinu ukupno je imao 416 pregleda, Kabinet za dermatovenerologiju 802, Kabinet za infektologiju 38, Savjetovalište za dijabetes 99, Kabinet za gastroenterologiju 454, Kabinet za kardiologiju: kardiološki pregledi 301, UZ srca 99, ergometrije 26, holtermonitoring 40, scintigrafija miokarda sa farmakološkim opterećenjem 6. 

Kabinet za pulmologiju je imao 425, Odjeljenje za nuklearnu medicinu 734, Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 303, broj pregleda na ginekološko-akušerskom kabinetu: Ginekoloških pregleda je bilo 361, a akušerskih pregleda 594.

- Iz ovih brojeva se vidi da građani Sarajeva vape za medicinskom uslugom nakon mjeseci zatvorenih zdravstvenih sistema - rekao je generalni direktor Ismet Gavrankapetanović.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na