AVAZ SAZNAJE

Otkrivamo kako je spriječena ekološka katastrofa u Butilama

Pojavu opasne mase koja je prijetila da uništi kompletno postrojenje, a zatim zagadi rijeku Bosnu u njenom slivu najmanje do Kaknja, primijetili su uposlenici

E. Trako / Avaz.ba

Postrojenje u Butilama moglo biti u potpunosti uništeno

Foto: Avaz


Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove utvrdili su da je na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Butile s otpadnim vodama dospjela veća količina katrana nepoznatog porijekla, saznaje „Dnevni avaz“.  

Pojavu ove katranske mase koja je prijetila da uništi kompletno postrojenje i nanese višemilionsku štetu, a potom zagadi rijeku Bosnu u njenom slivu najmanje do Kaknja, primijetili su uposlenici i, na svu sreću, na vrijeme reagirali. Tako je u posljednji čas spriječena velika ekološka katastrofa.

Masno blato

- Prema izjavi prisutnih uposlenika, primijećeno je da na postrojenje dospijevaju neuobičajene količine katranske mase u formi masnog blata, koje predstavljaju opasnost za pravilan rad postrojenja. Dotok mase je evidentiran od uposlenika postrojenja u bazenu predtretmana u tzv. šljunkolovu – navedeno je u inspekcijskom nadzoru od 21. avgusta.

Daljnjim pregledima ustanovljeno je da se na zidovima bazena, gdje dotiče pomiješana otpadna voda iz gradskog i rajlovačkog kolektora, vide tragovi opasne materije.

- Kašika kojom je vršeno vađenje mase je potpuno prekrivena navedenom masom koja je želatinozna, masna, tamne boje i s mirisom nafte. Pregledom ulaznih šahtova s gradskog i rajlovačkog kolektora, zbog visokog nivoa vode, nije moguće sa sigurnošću utvrditi iz kojeg kolektora je dospjela navedena masa – naznačeno je u izvještaju.

Enver Hadžiahmetović, direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“, kaže za naš list da je onaj ko je ispustio opasnu materiju u sistem vodovoda i kanalizacije počinio krivično djelo. 

- Radi se o izuzetno opasnom materijalu koji je mogao uništiti kompletno postrojenje. Ta masa se ne razgrađuje. Prijavili smo inspekciji, jer ne znamo o čemu se radi. Sreća je da su ljudi na vrijeme primijetili, pa smo uspjeli da zatvorimo, blokiramo i da to ne ide u proces, jer imamo bazene gdje se vrši prerada – kaže Hadžiahmetović.

Krivično djelo

Inspektori su „Vodovodu“ naložili čišćenje postrojenja, što je i učinjeno.  

- Prošle godine smo imali sličnu situaciju. Da li se radi o nekom postrojenju koje se nalazi na trasi gdje su naše cijevi ili je neko ciljano tu materiju dovezao do šahta i ubacio u naš sistem, to ne možemo u ovo trenutku znati. Sigurno da je to posao za nadležne organe, jer se radi o krivičnom djelu za koje je zapriječena i kazna zatvora – pojasnio je direktor ViK-a.  

Najbitnije je, dodaje, da opasna materija nije išla prema bunarima vode za piće.

Biološko opterećenje od 600.000 stanovnika

Postrojenje za tretman otpadnih voda grada Sarajeva dimenzionirano je za biološko opterećenje od 600.000 stanovnika. Postrojenje je pušteno u rad 1982. godine. 

U agresiji na BiH u potpunosti je uništeno, da bi u godinama nakon ratnih dešavanja bilo obnovljeno te u rad pušteno 2016. godine.  

NA VRH

Podijeli članak na