ZAJEDNIČKA IZJAVA

Delegacije EU u BiH, Ambasade SAD-a i Misije OSCE-a u BiH povodom usvajanja Revidirane strategije: Važan korak!

U zajedničkoj izjavi navode da je Usvajanje Revidirane strategije važan korak ka postizanju pravde za sve žrtve ratnih zločina i smanjenju stope nekažnjivosti

Piše: Avaz.ba

Ambasada SAD-a

Foto: Avaz


Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini (BiH) i specijalni predstavnik EU u BiH, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Misija OSCE-a u BiH pozdravljaju jučerašnju, dugo očekivanu, odluku Vijeća ministara BiH o usvajanju Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u BiH. 

U zajedničkoj izjavi navode da je Usvajanje Revidirane strategije važan korak ka postizanju pravde za sve žrtve ratnih zločina i smanjenju stope nekažnjivosti, kao i ključni uslov istaknut u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

- Tražeći zajednički jezik za veće dobro, bosanskohercegovački političari pokazali su da mogu napraviti bitne korake naprijed kako bi ispunili očekivanja građana za pravednije društvo, koje je snažno na putu za članstvo u EU, navode u saopštenju.

Navode kako dvadeset i pet godina od završetka sukoba u BiH, na stotine predmeta ratnih zločina i dalje čeka na procesuiranje. 

- Usvajanje Revidirane strategije pomoći će da se ubrza procesuiranje predmeta ratnih zločina kroz preciznije kriterije za raspodjelu predmeta na odgovarajući nivo. Nastavit ćemo podržavati sva tužilaštva u BiH u njihovim naporima da osiguraju njihovo efikasno procesuiranje.

Ističu kako se u skladu s Revidiranom strategijom, Tužilaštvo BiH treba  isključivo posvetiti radu na najsloženijm predmetima koji obuhvataju navode o genocidu i zločinima protiv čovječnosti, i na one koji uključuju komandnu odgovornost za takve zločine. 

- Svi manje složeni predmeti bi trebalo da budu upućeni na rješavanje entitetskim tužilaštvima i Tužilaštvu Brčko distrikta BiH, u cilju njihovog procesuiranja u najkraćem mogućem roku. Pozivamo Tužilaštvo BiH da to uradi u najkraćem roku, a u skladu sa nalazima nedavno objavljenog izvještaja sutkinje Joanne Korner, navode.

Pored toga, ističu kako Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH mora, bez odlaganja, uvesti efikasan mehanizam za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca koji ne provode propisane strateške ciljeve i mjere, te da će pomno pratiti ove procese u narednim mjesecima.

- Također je ključno da sve vlasti u BiH osiguraju da pravosuđe procesuira slučajeve ratnih zločina neovisno, nepristrano, profesionalno i transparentno

Ovaj proces mora biti oslobođen od politiziranja, uz puno poštivanje konačnih i obavezujućih odluka suda i uvažavanje činjenica koje su već utvrđene pred domaćim i međunarodnim sudovima, što se posebno odnosi na presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Na kraju saopštenja ističu da će pomno pratiti provedbu Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina i nastaviti pružati podršku pravosudnim institucijama u njihovim naporima u postizanju pravde za žrtve.

Više o temi

KOMENTAR DANA
Šuplja granica
NA VRH

Komentari