KANTON SARAJEVO

Pokrenuta inicijativa za hitno projektovanje Gradske brze ceste

Radi se o dionici od Pofalića do Građevinskog fakulteta

A. M.

Dogovoreno je da će u najkraćem mogućem roku biti pokrenuta inicijativa prema Vladi FBiH

Foto: Ceste FBiH


Održavanje cesta u Kantonu Sarajevo, kako zimsko, tako i ljetno, tema je o kojoj se razgovaralo na jučer održanom sastanku u prostorijama Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine

Sve informacije i prijedloge za unaprjeđenje ove redovne aktivnosti razmijenili su ministri Adi Kalem i Faruk Kapidžić, u ime Vlade KS, te Selmir Kovač i Satko Filipović, u ime Direkcije za puteve KS, sa direktorom ovog federalnog preduzeća Ljubom Pravdićem, Nijazom Hadžikadunićem, Gordanom Kvasina i Fatom Terzić, predstavnicima Cesta FBiH, te Gordanom Čahtarević, predstavnicom Vlade Federacije BiH.

Na sastanku je, zatim, ministar Kapidžić upoznao prisutne sa informacijama vezanim za izradu glavnog projekta Gradske brze ceste za dionicu od Pofalića do Građevinskog fakulteta, sa ostvarivanjem konekcije sa Prvom transverzalom.

Dogovoreno je da će u najkraćem mogućem roku biti pokrenuta inicijativa prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se i za spomenutu dionicu hitno pokrenulo projektovanje, te blagovremeno izvršilo usklađivanje sa projektom Prve transverzale.

- Cilj je iznalaženje što funkcionalnijeg rješenja spoja pomenutih saobraćajnica koje su od krucijalnog značaja za život i razvoj Kantona Sarajevo - istaknuto je na ovom prilikom.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na