ŠTA JEDEMO

Otkrivamo šta su pokazale analize uzoraka namirnica

Kod najvećeg broja neispravnih uzoraka otkriveno prisustvo enterobakterija i aerobnih mezofilnih bakterija, te plijesni i kvasca, kaže Hajrić

E. Halimić

Analizirano je 84.719 uzoraka hrane

Foto: ilustracija


Agencija za sigurnost hrane BiH tokom prošle godine analizirala je 84.719 uzoraka hrane, a od tog broja neodgovarajućih je bilo 3.309 ili 3,90 posto uzoraka. Navodi se to u posljednjem izvještaju o rezultatima provedenih laboratorijskih analiza.

Fekalno zagađenje

Najviše uzoraka lani je uzet iz kategorije “meso i proizvodi od mesa stoke i divljači” - ukupno 27.720, potom iz kategorije “složena jela i gotova jela - 15.280 uzoraka te kategorije “mlijeko i mliječni proizvodi” - 13.473 uzorka.

- Najveći broj neusklađenih uzoraka hrane bio je iz kategorije “meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači” - 452 (1,63 posto), “ložena jela i gotova jela” - 233 i “mlijeko i mliječni proizvodi” – 147 – navodi se u izvještaju.

Na mikrobiološke parametre ispitana su 66.402 uzorka.

- U 488 uzoraka od ukupno 20.816 analiziranih utvrđeno je prisustvo enterobakterija. Inače, njihovo prisustvo u namirnicama indikator je fekalnog zagađenja, odnosno nedovoljne higijene tokom proizvodnje, čuvanja i rukovanja. U 607 uzoraka utvrđen je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija koje su indikator starosti i lošijeg mikrobiološkog kvaliteta – pojašnjeno je.

Također, u 171 uzorku utvrđeno je prisustvo bakterije Listeria monocytogenes, koja je tolerantna na mnoge procese poput visoke koncentracije soli, ekstremne pH vrijednosti i temperature.

Nađena salmonela

- U 130 uzoraka utvrđeno je prisustvo salmonele. Ova bakterija uzrokuje infekciju probavnog sistema koja se manifestira temperaturom, proljevom i grčevima. Ukupno je urađeno 287 laboratorijskih analiza na prisustvo mikotoksina, pri čemu je utvrđeno da 43 uzorka (14,98 posto) nisu u skladu s važećim propisima – naglašeno je.

Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Džemil Hajrić navodi da je kod najvećeg broja neispravnih uzoraka otkriveno prisustvo enterobakterija i aerobnih mezofilnih bakterija, zatim plijesni i kvasca.

Nedovoljna higijena

- S obzirom na to da su enterobakterije u namirnicama indikator nedovoljne higijene tokom proizvodnje, čuvanja i rukovanja namirnicama, želimo ukazati subjektima u poslovanju s hranom na značaj primjene propisanih općih i posebnih mjera higijene – kazao je Hajrić.

Više o temi Agencija za sigurnost hrane BiH

NA VRH

Podijeli članak na