ENSAD KORMAN OTVORENO

Prvi policajac FBiH za „Avaz“: Za nas nema nedodirljivih, politička funkcija nam nije prepreka

Dokazali smo građanima u FBiH da smo tu za njih i da imamo samo jedan zadatak, a to je zaštititi svakog pojedinca i dati mu sigurno okruženje. Na naše rezultate nisu negativno utjecala ni ova teška vremena uslijed pandemije i migrantske krize

Admir Aljimi

Korman: Spremni odgovoriti svakom izazovu

Foto: Avaz


Ensad Korman, zamjenik direktora Federalne uprave policije (FUP), u veoma otvorenom razgovoru za „Avaz“ govorio je inpozantnim rezultatima koje je ova agencija postigla ove godine, koja je bila izuzetno tešeška za našu državu.

Na početku razgovora Korman je naveo da je FUP ove godine opravdao svoje postojanje, svrhu i cilj.

Dokazali smo koliko vrijedimo

-Dokazali smo građanima u FBiH da smo tu za njih i da imamo samo jedan zadatak, a to je zaštititi svakog pojedinca i dati mu sigurno okruženje. Na naše rezultate nisu negativno utjecala ni ova teška vremena uslijed globalne pandemije, migrantske krize i drugih prijetnji koje su obilježile godinu. FUP se naročito istakao u pogledu dokumentovanja i procesuiranja organizovanog i međunarodnog kriminala, borbe protiv trgovine drogom, a posebno koruptivnih krivičnih djela – naglasio je Korman.

Prvi policajac Federacije BiH pojasnio je da je u periodu od januara do septembra 2020. godine broj podnesenih izvještaja o počinjenom krivičnom djelu veći za 35 posto, a broj otkrivenih krivičnih djela je veći za 36 posto, a broj prijavljenih osumnjičenih je veći za 44 procenta.

- FUP će uvijek raditi sa svim raspoloživim resursima i kapacitetima i ništa nemože uticati na efikasnost u našem radu. Spremni smo odgovoriti svakom izazovu i svakoj prijetnji i poduzeti ćemo sve zakonom predviđene mjere i radnje protiv svih onih koji smatraju da su nedodirljivi, jer za nas takvih nema. Za ovu Upravu policije ne predstavlja prepreka i smetnja niti jedna funkcija, političko, vjersko, nacionalno opedjeljenje jer je za nas je kriminalac svako ko svojim radnjama i postupcima narušava ugled i sigurnost ove države – potcrtao je Korman.

Brojne potjernice i potrage

U nastavku razgovora naveo je da je sprovedeno je više složenih istraga koje su rezultirale uspješnom realizacijom operativno taktičkih akcija, a istaknut ću da smo zadokumentovali više organizovanih kriminalnih grupa, tačnije zadokumnetovano je 60 krivičnih djela „Organizovani kriminal“, kao i 108 koruptivnih krivičnih djela.

  • Korman: Nema nedodirljivih

    Korman: Nema nedodirljivih

    Foto: Avaz


Kada je u pitanju potražna djelatnost u Federalnoj upravi policije, Sektor za podršku kroz Odsjek za saradnju sa Interpolom, Europolom i potrage, neposredno i u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Uprave policije se posebno istakao ove godine. 

Tražili oružje i vozila

- Preduzimali smo operativno-taktičke i tehničke mjere radi pronalaženja i hvatanja učinilaca krivičnih djela, pronalaženja predmeta, motornih vozila i dokumenata. Od januara do oktobra 2020. godine naš Sektor za podršku je raspisao 17 potraga za nestalim, obustavljeno je 20 potraga. Također, raspisali smo 59 međunarodnih potjernica, a produžili smo dvije međunarodne potjernice . Obustavljeno je 16 međunarodnih potjernica, sproveli smo po potjernici jednu osobu, a locirali smo ih 25. Obustavljeno je lociranje za 28 osoba. Raspisano je 172 potraga za vozilima, a za dokumentima 4.790, dok smo također raspisali potrage za 357 komada naoružanja i 1.254 za registarskim oznakama - naveo je Korman. 

On kaže da posebno dobro surađuju sa Kantonalnim Sudom u Sarajevu, a posebno kada je u pitanju uništenje vojne opreme, oružja i municije koji potiču iz krivičnog djela.

- Naše Odjeljenje za kontradiverzionu i tehničku zaštitu, Sektora za podršku vrši uništavanje navedene vojne opreme i oružja na osnovu naredbe Suda, a nakon donšenja pravosnažne presude –rekao je Korman.

Ono čemu komandne struktura teže je uspostava što bolje saradnje sa pravosudnim institucijama jer imaju isti zadatak i isti cilj, a to je stvaranje sigurnog okruženja.

-Neizostavan segment u FUP-u su poslovi vještačenja i analiza kako po svojim predmetima tako i po predmetima ostalih agencija. Naš Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja je od januara do oktobra 2020. godine izvršio 2.254 vještačenja i 24.871 tragova – tvrdi Korman.

Potrebna svježa krv

U cilju efikasnijeg djelovanja u borbi protiv kriminala, kao rukovodilac FUP-a Korman se pobrinuo da se sprovede prijem novih kadrova, materijalno tehničko opremanje i stručno usavršavanje, te jačanje saradnje i koordinacije sa policijskim, pravosudnim i drugim institucijama.

- Kada je u pitanju kadrovsko jačanje u toku su tri javna oglasa i to za prijem 80 policajaca i osam mlađih inspektora, zatim za prijem 14 državnih službenika i 14 namještenika. Po okončaju procedure po pitanju ovih javnih oglasa, te nakon što navedeni službenici zvanično stupe u radni odnos, ova Uprava će znatno ojačati i bit će olakšan rad. Isto tako u pogledu kadrovskog jačanja raspisao sam interni oglas za unapređenje policijskih službenika u viši čin, koji je takođe u toku, a čime sam dao mogućnost policijskim službenicima da zasluženo napreduju po sticanju uslova. Rad Federalne uprave policije je prepoznat od strane Vlade FBiH i Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH koji su u dosadašnjem periodu davali punu podršku Upravi policije, a što potvrđuje činjenica da je Nezavisni odbor na svojim redovnim sjednicama prihvatio Izvještaje o radu FUP-a – pojasnio je Korman.

Podrška međunarodne zajednice

Također, međunarodna zajednica prepoznala je borbu FUP-a protiv svih oblika kriminaliteta te su im brojne ambasade pružile podršku kroz brojne donacije.

-Kao primjer, spomenut ću da je Federalnoj upravi policije od strane Ambasade SAD, tačnije Ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona, pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, donirana vrijedna oprema koja je namjenjene za DNK analize i vještačenja. Ovom vrijednom donacijom povećan je kapacitet laboratorije za DNK vještačenja, a time i efikasnost rada organa unutrašnjih poslova i kantonalnih tužilaštava u rasvjetljavanju krivičnih djela, obzrom da navedeni aparatomogućava procesuiranje više tragova istovremeno. Znatnu podršku smo dobili kroz vrijedne donacije specijalističke i informatičke opreme za uspostavu informacionog sistema, te podršku kroz edukacije kadra od Ambasade Velike Britanije, dok je Evropska Komisija u BiH pružila podršku na uspostvi Elektronske pisarnice. Zatim, Francuska Ambasada je posredstvom Ministarstva sigurnosti BiH, pružila podršku Federalnoj upravi policije u vidu doniranja Sistema za automatsku identifikaciju zrna i čahura „EWO FINFER“, te je planirana obuka vještaka – kaže Korman.

Više o temi FUP

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Konferencija o suzbijanju cyber kriminala u BiH
NA VRH

Podijeli članak na