IMENOVANJA

Ovo su novi članovi Državne komisije za granicu BiH

Komisija broji devet članova, s mandatom od tri godine, a njihova imena obavljena su u posljednjem broju "Službenog listu BiH"

M. Aš.

Imenovalo ih Vijeće ministara BiH

Foto: Avaz


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donijelo je Odluku o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine. Komisija broji devet članova, s mandatom od tri godine, a njihova imena obavljena su u posljednjem broju "Službenog lista BiH".

Članovi komisije su predstavnici državnih ministarstava civilnih poslova, sigurnosti te vanjskih poslova, Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske i Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslova. Komisija je nadležna, između ostalog, za identifikaciju granice sa susjednim državama, sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije u skladu s Poslovnikom o radu, te pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama. 

Komisija podnosi izvještaj o radu Vijeću ministara najmanje dva puta godišnje.

Ovo su imena članova Komisije:

Haris Čengić, dipl. ing. geod. - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine , Nikolina Hajder, dipl. oec. - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,  Jelena Bukovac, dipl. pravnik - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Frano Planinić, dipl. oec. - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ermin Pešto, dipl. pravnik - Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Nenad Bajić, dipl. ing. geod. - Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske, Branislav Makrić, dipl. ing. geod. - Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske,  Željko Obradović, dipl. ing.geod. - Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, Zijad Džananović, dipl. ing. geod. - Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove. 

NA VRH

Podijeli članak na