EKONOMIJA

Do kraja godine moguće tražiti moratorij na otplatu kredita

Oko 2,7 posto zaduženja stanovništva pokriveno je nekom od mjera uvedenihzbog pandemije koronavirusa

E. Halimić

Građani pokriveni moratorijem na otplatu kredita do sredine sljedeće godine

Foto: Arhiv


Građani i privrednici na teritoriju Federacije do kraja godine mogu zatražiti od svojih banaka neku vrstu moratorija na otplatu kredita. Kazao je to u razgovoru za „Avaz“ direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić.

Definirane mjere

  • Mahmuzić: Poštovati rokove

    Mahmuzić: Poštovati rokove

    Foto: Arhiv


Dodao je da Agencija napominje banke i druge subjekte o važnosti postupanja po odluci i u skladu s rokovima koji su navedeni u odluci. 

- Mjere koje definira odluka imaju za cilj uspostavljanje održivih modaliteta plaćanja za klijente koji trpe ekonomske posljedice pandemije. Po isteku pojedinačnih mjera, nakon perioda od 6 ili 12 mjeseci, ovisno o tome radi li se o moratoriju ili grejs periodu, nastavlja se primjena redovnih odluka i važećeg regulatornog okvira – pojasnio je Mahmuzić.

Prema njegovim riječima, od klijenata koji su imali mogućnost korištenja neke od mjera očekuje se uspostavljanje redovnog plaćanja obaveza.

- Izvjesno je da dio klijenata može imati dugoročne posljedice ekonomskih poremećaja. U slučajevima dugoročno narušene ili izmijenjene platežne sposobnosti i dalje postoji mogućnost ugovaranja novih planova otplate, ali će biti obavezna reklasifikacija takvih kredita u kategoriju nekvalitetne aktive (loši krediti) – poručio je.

Mahmuzić ističe da je u trećem kvartalu nastupio djelimični oporavak ekonomije, što je imalo efekte na udio kredita pod posebnim mjerama.

Stabilnost sistema

- Prema podacima koji se odnose na kraj oktobra ove godine, 7,2 posto od ukupnog portfelja banaka je pod nekom od privremenih mjera. Prema ciljnim grupama, 11,3 posto portfelja privrede i 2,7 posto portfelja koji se odnosi na stanovništvo koristi neku od privremenih mjera. Stabilnost bankarskog sistema je očuvana, a kao rezultat ranijeg i trenutnog djelovanja Agencije za bankarstvo FBiH – naglasio je Mahmuzić. 

Važnost komunikacije

- Kontinuirano napominjemo važnost intenzivne komunikacije između banaka, privrednika, relevantnih udruženja, institucija i ministarstava. Mjere koje donosi Agencija za bankarstvo daju dovoljno prostora za djelovanje ostalih subjekata i institucija, a naročito u smislu važne pripreme za podršku privredi u periodu očekivanog oporavka – smatra Mahmuzić. 

Prilagođavanje poslovnih modela

- Period koji je pred nama treba iskoristiti za prilagođavanje poslovnih modela uvjetima koji će nastupiti kao rezultat promjena poslovnog okruženja - zaključio je Mahmuzić.

NA VRH

Podijeli članak na