SARAJEVO

Šta pokazuje izvještaj: Koliko imovine su prijavili nosioci funkcija u KS, a šta je sakriveno

U toku 2020. godine 227 nosilaca javnih funkcija je prekršajno kažnjeno

M. Aš.

Kafedžić: Predstavio izvještaj

Foto: Avaz


Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo organizirao je pres-konferenciju povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Prezentirane su antikoruptivne mjere, kao i rezultati u toj oblasti. 

- Danas možemo iznijeti konkretne rezultate u ovoj oblasti. To se prije svega odnosi na antikorupcijske propise. Sve više detektujemo i izdvajamo sektore koji su, više ili manje, osjetljivi na korupciju. Ured je uradio sveukupnu analizu antikorupcijskog okruženja javnog sektora u KS. Detektovane su osnovne slabosti i nedostaci kao i potreba za jačanje antikorupcijskog sistema u KS - kazao je Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije KS.

Ured je okončao provjere za 200 nosilaca javnih funkcija na osnovu Zakona o provjeri imovine nosilaca javnih funkcija. Kod 128 utvrđen je nesrazmjer prijavljenih podataka i onih do kojih je Ured došao provjerom podataka. Pet predmeta možemo okvalifikovati kao grubo kršenje zakona. Ured će uputiti krivične prijave Tužilaštvu KS. U toku 2020. godine 227 nosilaca javnih funkcija je prekršajno kažnjeno. Kada su u pitanju javne nabavke, od 59 postupaka, 33 se odnosi na postupke u vrijeme pandemije koronavirusa. U samo 10 slučajeva Ured nije imao primjedbi. Pet nabavki već istražuju istražni organi. Kod dva postupka smo utvrdili pogrešno vođen postupak, dok smo kod 42 postupka utvrdili greške u tenderskoj dokumentaciji. KS je donio sistemsko rješenje Uredbom o kontroli javnih nabavki čija primjena počinje u januaru 2021. godine. Ured je razvio vlastiti informacioni sistem. Namjera je da javne nabavke budu zaista javne - kazao je Kafedžić.

Naime, Ured je provjerio imovinu 1.163 nosicova javnih funkcija. U izvještaju je navedeno da je riječ o 311 izabranih dužnosnika, dok je  849 je nosioca izvršnih funkcija i tri savjetnika.

Ukupna vrijednost prijavljene nepokretne imovine nosioca javnih funkcija je 80.021.160,99 KM. Vrijednost prijavljene nepokretne imovine nosioca izvršnih funkcija je 53.699.823,50 KM ili 67,10%, dok je vrijednost nepokretne imovine izabranih dužnosnika 25.872.737,49 KM ili 32,33%. Vrijednost prijavljene nepokretne imovine savjetnika iznosi 448.600,00 KM, što je 0,57% vrijednosti ukupno prijavljene nepokretne imovine. Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, računajući i njihove bliske srodnike za koje su po Zakonu obavezni prijaviti imovinu, u 2020. godini su ukupno prijavili 4.278.722,90 KM vrijednosti nepokretne imovine, što je 5,34% ukupne vrijednosti nepokretne imovine svih nosioca javnih funkcija koji su prijavili imovinu-  navodi se u izvještaju 

  • Predstavljen izvještaj

    Predstavljen izvještaj

    Foto: Avaz


Kako je pojašnjeno, svi oni morali prijaviti u svoje prihode tokom 2020. godine.

- Nosioci javnih funkcija između ostalog u svojoj prijavi imovine obavezni su navesti informacije o izvoru i visini godišnjih novčanih prihoda u zemlji i inostranstvu, s tim što navode iznos i vrstu izvora svakog prihoda. Ukupni godišnji prihodi nosioca javnih funkcija koji su prijavili imovinu u 2020. godini su 31.619.406,32 KM, Prihodi nosioca izvršnih funkcija su 23.221.217,00 KM ili 73,43%. Prihodi izabranih dužnosnika koji su prijavili imovinu su 8.308.487,79 ili 26,27%. Prihodi savjetnika su 89.701,53 KM, što predstavlja 0,30% ukupno prijavljenih prihoda. Zastupnici u Skupštini su ukupno prijavili 1.657.390,49 KM godišnjih prihoda, što je 5,24% ukupno prijavljenih godišnjih prihoda svih nosioca javnih funkcija koji su prijavili imovinu - piše u izvještaju Ureda.

Naglašeno je da je Ured izdao i 227 prekršajnih naloga jer nosioci funkcija nisu prijavili imovinu, nisu je prijavili na vrijeme ili su dali nepotpune podatke.

 - Kod 128 nosioca, od 200 okončanih, je utvrđen nesrazmjer između podataka koje su prijavili Uredu i podataka do kojih je Ured došao u postupku provjere, što predstavlja 64%. Kod 72 nosioca javne funkcije provjerom nije utvrđen nesrazmjer. Utvrđeni nesrazmjer se sastoji u tome da neki nosioci nisu dostavili Uredu sve podatke o ličnoj imovinu, a neki nisu dostavili sve podatke o imovini bliskih srodnika, dok ima i onih koji nisu dostavili potpune podatke ni o ličnoj ni imovinu bliskih srodnika - istaknuto je.

Više o temi Ured za borbu protiv korupcije KS

DAN BORBE PROTIV KORUPCIJE
Ambasador Fild: Moramo osigurati da se kriminal ne isplati
NA VRH

Podijeli članak na