SARAJEVO

Okrugli stol o migrantskoj krizi: Situacija traži angažman svih segmenata države

Ovaj događaj je organiziran sa ciljem sinhronizacije odgovora na izazov migrantske krize, uz uključenje naučne i stručne sfere društva, u rješavanju aktuelnog problema

Ad. A.

U sarajevskom „Swissotelu“ održan je interdisciplinarni okrugli sto „Migrantska kriza – Bosna i Hercegovina 2020“ u organizaciji Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, Međunarodne organizacije za migracije i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Ovaj značajni događaj je organiziran sa ciljem sinhronizacije odgovora na izazov migrantske krize, uz uključenje naučne i stručne sfere društva, u rješavanju aktuelnog problema.

Učešće su uzeli predstavnici akademske zajednice, državnih autoriteta, međunarodnih institucija te predstavnici vladinih i nevladinih organizacija. Na samom početku, prisutne su pozdravili predsjednik Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, ministar sigurnosti BiH, te predstavnik Međunarodne organizacije za migracije.

Tokom trajanja okruglog stola, učesnici su imali priliku slušati tri panela: političko – sigurnosni panel, panel ljudska prava te zdravstveni panel u kontekstu migrantske krize, dok je u diskusiji značaj akademske zajednice i nevladinog sektora u rješavanju ovog problema posebno došao do izražaja, a učešće u istoj je uzeo i ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

Diskusija panelista, doktora medicine, doktora nauke, međunarodnih stručnjaka i eksperata iz relevantnih oblasti, rezultirala je konkretnim zaključcima, koracima i idejama za rješavanje migrantske krize koje će Asocijacija za upravljanje rizicima u saradnji i sa organizatorima prezentirati državnim, entitetskim i lokalnim organima vlasti kao i javnosti.

NA VRH

Podijeli članak na