ZABRINJAVAJUĆE

Broj nezaposlenih u BiH za godinu porastao za 13.060!

Zaključno s 31. oktobrom ove godine na evidencijama je prijavljeno 414.402 nezaposlenih osoba, a na isti dan prošle godine taj broj je iznosio 401.342

A. Jamaković

U Federaciji BiH je registrirano 323.566 nezaposlenih

Foto: Ilustracija


Agencija za rad i zapošljavanje objavila je statistički pregled stanja tržišta rada u Bosni i Hercegovini zaključno s 31. oktobrom ove godine.

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini zaključno s 31. oktobrom na evidencijama je prijavljeno 414.402 nezaposlenih osoba, što u odnosu na 30. septembar predstavlja smanjenje 3.555 osoba ili 0,85 posto.

U Federaciji BiH je registrirano 323.566 nezaposlenih, 83.770 u Republici Srpskoj, a u Distriktu Brčko 7.066.

Međutim, u odnosu na podatke od 31. oktobra prošle godine, broj nezaposlenih za godinu je povećan za 13.060. Naime, 31. oktobra 2019. godine, broj nezaposlenih u BiH iznosio je 401.342. Od toga u FBiH je bilo 308.214 nezaposlenih, u RS 85.923, a u Distriktu Brčko 7.205.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,67 posto, zatim radnici sa SSS 29,13 posto, te NKV radnici 26,56 posto.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 32,33 posto, NKV radnica je 27,31 posto, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,87 posto u ukupnom broju nezaposlenih žena.  

 
  • Tabela o broju nezaposlenih

    Tabela o broju nezaposlenih

    Foto: Agencija za rad i zapošljavanje


Od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba u oktobru 2020. godine, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 15.608 od čega 7.648 žena. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 19.343. Broj brisanih žena sa evidencije je 9.833. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 11.514 ili 59,52 posto od čega 5.855 žena ili 50,85 posto.

U oktobru 2020. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.897 potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 1.214 žena, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 6.217. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 2.845 ili 45,76 posto, podaci su Agencije.

Više o temi Agencija za rad i zapošljavanje

NA VRH

Podijeli članak na