ONLINE SASTANAK

Gudeljević učestvovala na Konferenciji ministara sporta Vijeća Evrope

Trenutno se ne može ignorirati ni uticaj mjera izolacije provedenih u zemljama širom svijeta tokom pandemije izazvane virusom COVID-19 na ljudska prava, što uključuje i područje sporta, rekla je Gudeljević

A. J.

Na Konferenciji je učestvovalo 28 evropskih ministara sporta

Foto: MCPBiH


Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević danas je učestvovala na online Konferenciji ministara sporta Vijeća Evrope u organizaciji Evropskog proširenog parcijalnog sporazuma o sportu (EPAS).

Na Konferenciji je učestvovalo 28 evropskih ministara sporta, a razgovaralo se o Evropskom pristupu sportskim politikama, preciznije o reviziji Evropske sportske povelje te o ljudskim pravima u sportu.

Ministrica Gudeljević je naglasila da su u Bosni i Hercegovini prava i slobode garantirani Ustavom Bosne i Hercegovine. Dodala je i da su Međunarodni standardi prava i sloboda predviđenih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda podjednako obuhvaćeni Ustavom, te da se direktno primjenjuju i u oblasti sporta, kao i da ovi dokumenti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

Pojasnila je da je u Bosni i Hercegovini sport definiran kao djelatnost od javnog interesa, te da se zasniva na principima i standardima utvrđenim najvećim evropskim i svjetskim propisima.

- Trenutno se ne može ignorirati ni uticaj mjera izolacije provedenih u zemljama širom svijeta tokom pandemije izazvane virusom COVID-19 na ljudska prava, što uključuje i područje sporta. No, jedna činjenica povezuje sve zemlje svijeta u ovom trenutku: podrška sportistima da iz pandemije svi kao jedan izađu kao pobjednici - podvukla je na kraju svog obraćanja ministrica Gudeljević.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na