INSTITUCIJE

Agencija za statistiku BiH usklađuje podatke s EU standardima

Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i slično

Srna

Kvalitetniji rad statističkih institucija

Foto: Ilustracija


Agencija za statistiku BiH saopštila je da će ovog mjeseca nastaviti da ažurira glavni okvir uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u BiH i njihovo dalje usklađivanje sa standardima EU, te poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji važnog istraživanja.

Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori, koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije, popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji /uključujući upitnik/ koju su pripremile tri statističke institucije u BiH.

Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i slično.

Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova.

Novi, ažurirani okvir uzorka omogućiće kvalitetniji rad statističkim institucijama u BiH, podizanje kvaliteta statističkih podataka, te unapređenje i razvoj novih statistika, navodi se u saopštenju.

Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku BiH pozvala je stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci isključivo koristiti za statističke svrhe.

Agencija napominje da će anketari primjenjivati preporučene mjere koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski, te druge mjere s ciljem zaštite njihovog i zdravlja ispitanika na terenu. 

Više o temi Agencija za statistiku BiH

NA VRH

Podijeli članak na