SARAJEVO

Potpisan memorandum o saradnji između FUP-a i Ureda za borbu protiv korupcije

Prepoznat zajednički interes za intenzivnijom međusobnom saradnjom i koordinacijom aktivnosti na prevenciji korupcije

Ad. A.

U Sarajevu je danas održana svečana ceremonija povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji između Federalne uprave policije, koju zastupa zamjenik direktora, Ensad Korman i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, kojeg zastupa šef ureda Erduan Kafedžić.

Memorandum je potpisan obzirom da je prepoznat zajednički interes za intenzivnijom međusobnom saradnjom i koordinacijom aktivnosti na prevenciji korupcije, u pogledu razmjene informacija i saznanja u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa.

Današnju ceremoniju je uveličao viši savjetnik za borbu protiv korupcije Ambasade SAD u BiH, Erik Larson koji je od samog početka podržavo ovu incijativu, jer kako imenovani navodi „ovakav potez je konkretan primjer integrisanog međuagencijskog pristupa u borbi protiv korupcije.

Naime, ovakav pristup zahtijeva ne samo angažman nadležnih institucija, nego i aktivno uključenje svih građana kantona, entiteta, odnosno cijele države. Obzirom da korupcija uspijeva u mraku i kao inficirana rana najbolje se tretira izlaganjem svježem zraku i sunčanoj svjetlosti, vrijeme je da prestanemo živjeti u strahu i otvoreno se suprostavimo korumpiranim akterima koji uništavaju Bosnu i Hercegovinu“.

Bezuvjetna borba

Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman je naveo da se Uprava policije uvijek bezuvjetno borila sa svim svojim kapacitetima protiv koruptivnih krivičnih djela i spremna je da se još jače i bolje uhvati u koštac sa jednim od najozbiljnijih faktora koji već godinama sistemski narušava našu državu.

-Danas smo odlučili da potpišemo ovaj memorandum jer smo mišljenja da je to dobar potez koji može samo unaprijediti naše djelovanje, prvenstveno nas kao operativnog organa. Ovo bi trebao biti pozitivan primjer, odnosno alat za borbu protiv korupcije kada su u pitanju i ostali Kantoni u Federaciji BiH. Nakon potpisivanja ovog memoranduma Ured za borbu protiv korupcije će Federalnoj upravi policije ustupati raspoložive podatke i informacije do kojih dođe tokom provođenja svakodnevnih aktivnosti iz vlastite nadležnosti, a Federalna uprava policije će po zaprimanju tih informacija odmah postupati u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku, te poduzeti predviđene mjere i radnje u cilju dokumentovanja krivičnih djela i izvršilaca - istakao je Korman.

Ozbiljne namjere

Kao jedan od incijatora današnjeg potpisivanja memoranduma, Erduan Kafedžić, istakao je činjenicu da je Ured za borbu protiv korupcije u prethodnom periodu u svojoj ozbiljnoj namjeri borbe protiv korupcije, potpisao više sporazuma o saradnji kao na primjer Sporazum sa Upravom za inspekcijske poslove, IDDEEA-om, određenom visokoobrazovnom institucijom, općinama i drugim partnerima, ali današnje potpisivanje Memoranduma sa Federalnom upravom policije je od posebne važnosti kada je u pitanju ozbiljna borba protiv koruptivnih krivičnih djela, koja će za ishod imati krivičnu odgovornost onih koji smatraju da su nedodirljivi u našoj državi.

Važne informacije

- Ured za korupciju raspolaže veoma korisnim i važnim informacijama sadržanim u bazama podataka Ureda, a koje su svakodnevno bogatije jer se kontinuirano pune i ažuriraju i šteta je da te informacije ostanu neiskorištene, a upravo je Federalna uprava policije ta kojoj su ti podaci dragocjeni kako bi se na adekvatan i kvalitetan način pristupilo dokumentovanju koruptivnih krivičnih djela. Pored baza podataka naš Ured je opremljen najsofisticiranijom opremom, analitičkim alatima za obradu podataka koje nam je omogućila Ambasada SAD u BiH, te ćemo rado sve svoje resurse ustupiti na korištenje Federalnoj upravi policije kako bi se istrage mogle sprovoditi na što efikasniji način- istakao je Kafedžić.

Današnje potpisivanje Memoranduma je samo prvi korak u zajedničkoj borbi protiv protiv korupcije međusobnim udruživanjem snaga i kapaciteta ove dvije institucije.

NA VRH

Podijeli članak na