CRNO TRŽIŠTE DUHANA

Godišnje gube više od 200 miliona KM prometa i oko tri miliona KM marže, a gubici se prelijevaju na radna mjesta i plaće

Država je na potezu da smanjenjem akciza i jačim djelovanjem inspekcija, sanira tržište i otvori mogućnost zapošljavanja novih 350 zaposlenika ili podizanja plaća za 30 posto

Zijada Karić

S jedne od zaplijena cigareta

Foto: Arhiv


Zbog brzorastućeg crnog tržišta cigareta u BiH kompanije maloprodaje se svakodnevno suočavaju sa problemima kao što su visoki i neodrživi gubici u kiosk kanalu, nemogućnost podizanja plata iznad minimalnih, a kontinuirano im prijeti opasnosti od zatvaranja trgovina i otpuštanja zaposlenih.

Male plaće

Kada bi se crno tržište eliminiralo i kompanije maloprodaje povratile izgubljeno otvorile bi se mogućnosti za dodatno zapošljavanje ili porast plata trgovcima.

Tim sredstvima bi se moglo zaposliti dodatnih 350 uposlenika ili podići plate trgovcima za 30 posto. U svakom slučaju država je na potezu da smanjenjem akciza i jačim djelovanjem inspekcija, sanira tržište i omogući kompanijama maloprodaje pozitivne pomake.

- Prodaja cigareta je itekako značajna za poslovanje našeg lanca kioska. Gotovo 55 posto naše ukupne prodaje odlazi na cigarete. Zabrinjavajuće je da u našem lancu prodate količine svake godine padaju dvocifreno, a da nismo zabilježili trend smanjenja broja pušača u BiH – kazala je Ajla Alimanović, direktorica retail kompanije iNovine.

  • Raste crno tržište duhana

    Raste crno tržište duhana

    Foto: Arhiv


Crno tržište duhana i duhanskih proizvoda, kaže Alimanović, uveliko utječe na naše poslovanje. Sve veći broj pušača u BiH je prisiljen na kupovinu duhanskih proizvoda na crnom tržištu zbog toga što cigarete kod nas plaćaju oko 5 KM a na ilegalnim štandovima koji se često nalaze direktno pored naših kioska, između 2 i 3 KM.

- Poražavajuće je da se u 2020. godini više cigareta prodalo kroz ilegalne, nego kroz legalne tokove što je katastrofalno za sve, i za nas kao kompaniju koja uredno plaća sve poreze, akcize i doprinose, i za državu koja gubi milijarde prihoda koji završe u rukama švercera i građane koji su, zbog visokih nameta na cigarete prisiljeni iste kupovati na crnom tržištu gdje kupuju proizvode sumnjivog i neprovjerenog porijekla – dodala je Alimanović.

Legalni tokovi

Smanjenje crnog tržišta, te akciza direktno bi se reflektiralo na vraćanje kupaca u legalne tokove. Većina kupaca želi kupovati u legalnim tokovima ali u ovakvoj situaciji kakva je danas, to jednostavno sebi ne mogu priuštiti, govori Alimanović te dodaje kako bi ostvarili povećani prihod što bi automatski značilo i povećanje obima posla, otvaranje novih poslovnica i novih radnih mjesta te mogućnosti za podizanje plaća našim vrijednim radnicima.

- Jedino razumno rješenje je da se smanji cijena legalnih cigareta, kroz niže namete na ime akcize te da se paralelno s tim nastupi koordinirano na svim nivoima vlasti, prema švercerima i nelegalnom tržištu. Država jeste na potezu da smanjenjem akciza i jačim djelovanjem inspekcija, sanira tržište i omogući kompanijama maloprodaje pozitivne pomake – istakla je Alimanović te dodaje kako vodeće kompanije, vlasnici kioska zbog ilegalnog tržišta godišnje gube više od 200 miliona KM prometa i oko tri miliona KM marže.

Usklađivanje akcize

Sličnog mišljenja je i mr. sc. Faruk Hadžić, dipl.oecc koji kaže da ukoliko dođe do smanjivanja razlike na tržištu između cijene u legalnim objektima i one na crnom tržištu, a to je moguće kroz usklađivanje visoke akcize na duhan i duhanske proizvode na optimalni nivo, doći će do koristi za sve aktere na tržištu.

- Poslodavci će imati veći promet. Jačanjem naplate i prometa, održava se nivo radnih mjesta i omogućava zapošljavanje novih radnika ili povećanje postojećih primanja radnika koji rade u ovim maloprodajnim objektima. Smanjivanjem akciza i država će imati koristi jer će njihovim smanjenjem doći do smanjivanja nivoa cijena između legalnog i ilegalnog tržišta, gdje će se dio potrošača vratiti u legalne tokove, a time pojačati naplata – kaže Hadžić.

  • Na ilegalnim štandovima cigarete koštaju 3 KM

    Na ilegalnim štandovima cigarete koštaju 3 KM

    Foto: Arhiv


Hadžić je istakao kako će u konačnici imati korist i druge kategorije stanovništva jer kroz izmjene zakonodavne regulative, gdje će se dio prikupljenih akciza usmjeriti u liječenje teško oboljele djece ili generalno stanovništva, osigurat će se prilika za liječenje teško oboljelih.

Veliki broj zaposlenih

Dostupni podaci pokazuju da je u samo u jednom od prodajnih lanaca zaposleno oko 900 radnika, koji rade u oko 450 maloprodajnih objekata, što znači da je taj broj znatno veći, kada bi se uključili svi distributeri.

- U konačnici, možemo reći da je taj broj objekata i radnika više hiljada, ne računajući druge maloprodajne objekte u trgovačkim lancima. Što znači da hiljade osoba žive od ovog načina bavljenja poslovnom aktivnošću. Dodatno, dostupni podaci pokazuju da promet duhanskim proizvodima čini i do 55 posto ukupnog prometa ovih maloprodajnih objekata. Drugim riječima, ovo znači da su maloprodajni objekti značajno zavisni od prometa duhanom i duhanskim proizvodima, što stvara značajan poslovni pritisak na njih zbog jačanja ilegalnog, crnog tržišta.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na