SJEDNICA OV

Usvojen Budžet Općine Hadžići u iznosu od 13 miliona KM

Vijećnici su većinom glasova usvojili i Program rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2021. godinu

A. K.

Na 5. sjednici OV Hadžići usvojen je Budžet za 2021. godinu

Foto: Općina Hadžići


Na današnjoj 5. sjednici Općinskog vijeća Hadžići većinom glasova usvojen je Budžet Općine Hadžići za 2021. godinu u iznosu od 13.145.071,00 KM. 

Općinski budžet će biti razvojni s obzirom da je predviđeno da se na kapitalne projekte utroši nešto više od 6,8 miliona KM ili 52,33 posto ukupnog budžeta. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja smatra da je Budžet za 2021. godinu realan, a naročito kada se uzme u obzir stanje pandemije koje traje od marta 2020. godine i posljedice koje je ostavilo na ekonomiju.

Uz ovaj najvažniji dokument lokalne zajednice, vijećnici su većinom glasova usvojili i Program rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2021. godinu. Program ima dva prioriteta, a to su stvaranje ambijenta za nova ulaganja kako domaćih tako i stranih investitora te rad na promoviranju solidarnosti i jedinstva među građanima. Ekonomski, privredni, kulturni i drugi aspekti djelovanja općinske izvršne vlasti će se održati na dostignutom nivou.

Sjednicom je predsjedavo Mirza Mušanović, a bilo je prisutno 26 vijećnika, saopćeno je iz Općine Hadžići.

Više o temi Općina Hadžići

NA VRH

Podijeli članak na