ODRŽANA KONFERENCIJA

Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice

Zaključeno je da Transkripti genocida predstavljaju veoma značajan resurs za interdisciplinarni pristup istraživanju genocida

A. K.

Povodom Dana Grada Sarajeva – 6. aprila, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana je konferencija “Političke odluke i odgovornost: Od Sarajeva do Srebrenice” koju su zajednički organizirali Fakultet političkih nauka UNSA i Memorijalni centar Srebrenica.

Na konferenciji se govorilo o projektu “Transkripti genocida”, koji je realizirao Memorijalni centar Srebrenica, ali i o različitim aspektima pitanja kažnjivosti i odgovornosti lica koja su kroz rad tzv. Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini/Narodne skupštine Republike Srpske od 1991. do 1996. godine podržavala, zagovarala i učestvovala u donošenju političkih odluka koje su za svoju posljedicu, između ostalog, imale opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici, saopćeno je sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Informacije o opsadi Sarajeva

Kada se govori o genocidu, govori se o apsolutnom zločinu, poručio je dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Sead Turčalo, koji se zahvalio Memorijalnom centru Srebrenica na saradnji i interesu da ovaj projekat bude predstavljen upravo na Fakultetu političkih nauka.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica dr. Emir Suljagić govorio je o tome zašto je Dan Grada Sarajeva odabran kao trenutak da se predstave Transkripti genocida, te pojasnio koliko je ovaj projekat značajan, jer je dotad nominalno javne dokumente učinio dostupnim i lako pretraživim svima. Dr. Dževad Mahmutović, predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra u Srebrenici, pojasnio je da se u transkriptima nalaze značajne informacije o opsadi Sarajeva i događanjima u Sarajevu za vrijeme agresije.

Svjesnost o dimenziji genocida

Prof.dr. Edina Bećirević, profesorica i istraživačica u oblasti istraživanja genocida, govorila je o aspektima poricanja genocida sa kojima se neprestano suočavamo u Bosni i Hercegovini i regionu. Pojasnila je da transkripti ukazuju na to da su izvršioci genocida bili svjesni međunarodne dimenzije genocida i moguće međunarodne intervencije, te su stoga nastojali promovisati narativ prema kojem su za stradanja u Sarajevu i genocid u Srebrenici odgovorne žrtve.

Dr. Hikmet Karčić, istraživač u oblasti istraživanja genocida, govorio je o terminu “životni prostor” koji se spominje više puta u transkriptima, te pojasnio da su članovi tzv. Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini/Narodne skupštine Republike Srpske bili veoma zainteresovani za natalitet i demografska kretanja. Osvrnuo se na terminologiju koja se koristi u transkriptima, kroz koju se, naveo je, uočava radikalizacija plana i genocidna namjera.

Na konferenciji je zaključeno da Transkripti genocida predstavljaju veoma značajan resurs za interdisciplinarni pristup istraživanju genocida.

NA VRH

Podijeli članak na