ODLUKE

Vlada FBiH: "BH-Gas" mora vratiti 1,6 miliona dolara koje je uplatio srbijanskom i mađarskom transporteru

Zaključak stupa na snagu danom donošenja

E. H.

Vlada Federacije BIH usvojila je danas informaciju u vezi sa problematikom snabdijevanja Federacije plinom

Foto: Vlada FBiH


Vlada Federacije BIH usvojila je danas informaciju u vezi sa problematikom snabdijevanja Federacije plinom, koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Zaključak Vlade FBiH

Zaključkom Vlade FBiH zadužen je Nadzorni odbor „BH-Gasa“ da hitno poduzme aktivnosti i, zajedno s upravom preduzeća „BH-Gas“, izvrši povrat avansno uplaćenih sredstava mađarskom i srbijanskom transporteru u iznosu od oko 1.600.000 američkih dolara.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ovime je potvrđeno da je „BH-Gas“ mađarskom FGSZ-u uplatio avans za april od milion dolara, a "Transportgasu" Srbija avans od 600 hiljada dolara, iako su znali da tom rutom neće biti snabdijevanja plinom.

Kako smo ranije objavili, direktor "BH-Gasa" Jasmin Salkić platio je avanse Mađarima i Srbijancima bez odluke Nadzornog odbora. Također, "BH-Gas" je platio i fakturu za februar bez saglasnosti "Energoinvesta" u ime "Energoinvesta".

Proanalizirati trenutno stanje

Zaključkom Vlade FBiH su uprave i nadzorni odbori dvije kompanije zaduženi da zajedno proanaliziraju trenutno stanje i sačine sporazum, odnosno dogovor kako će se operativno raditi u narednom periodu poštujući sve elemente sadržane u Uredbi, to jeste "Energoinvest", kao snabdjevača plina i potpisnika Ugovora o uvozu prirodnog plina s "Gazprom Export LLC-om", a "BH-Gas" kao operatora transportnog sistema plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok za realiziranje ove tačke je tri dana.

Zaključkom Vlade FBiH zaduženi su uprave i nadzorni odbori "Energoinvesta" i "BH-Gasa" da striktno poštuju odredbe Uredbe o organiziranju i reguliranju sektora plinskog gospodarstva - posebno članove 4, 10, 11, 12. i 59. Uredbe.

NA VRH

Podijeli članak na