ODLUKE

Fadil baca vruć krompir u ruke Zavodu za javno zdravstvo: Nabavite vakcine!

Vlada FBiH je prihvatila informaciju premijera FBiH o sastanku održanom 13. aprila 2021. godine na inicijativu premijera Vlade Kantona Sarajevo Edina Forte

E. H.

Sjednica Vlade FBiH održana u Sarajevu

Foto: Vlada FBiH


Vlada FBiH na današnjoj sjednici se upoznala sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 7. do 14. aprila 2021. godine.

Zavod za javno zdravstvo FBiH

Vlada zahtijeva od Zavoda za javno zdravstvo, koji je zaključkom od 8. aprilom 2021. godine dodatno obavezan poduzimati sve aktivnosti u vezi s nabavkom vakcina, da u postupku nabavke mora imati proaktivniju ulogu, a u slučaju potrebe konačnu odluku o ugovoru će donijeti Parlament FBiH.

Ovaj zavod je zadužen da, u najkraćem roku, riješi organizaciono-tehničke, kadrovske i druge pretpostavke neophodne za uspješno i proaktivno vođenje aktivnosti na odabiru izvora nabavke, provođenja zakonskih procedura, operativno-tehnoloških pretpostavki za uvoz i distribuciju vakcina. U slučaju da je za realizaciju tih aktivnosti potrebno donošenje odluka Vlade FBiH, Zavod joj se mora promptno obratiti s prijedlogom za njihovo donošenje.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju premijera FBiH o sastanku održanom 13. aprila 2021. godine na inicijativu premijera Vlade Kantona Sarajevo Edina Forte, na kojem je, između ostalog, razgovarano o nabavci i isporuci vakcina u BiH, za potrebe građana FBiH i Kantona Sarajevo.

Sporazum s Vladom KS

Federalna vlada je dala saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama Vlade KS i Vlade FBiH u implementaciji ugovora za nabavku vakcina s Ruskim fondom direktnih investicija, te za njegovo potpisivanje ovlastila premijera FBiH.

Obzirom na to da bi pozicija samostalnog pregovarača dovela Kanton Sarajevo u nepovoljan položaj kod proizvođača u odnosu na pregovarače koji zahtjevaju veću količinu vakcina, što bi se direktno odrazilo na visinu cijene po dozi i vrijeme čekanja na isporuku, kantonalni premijer je iskazao interes i molbu da s Vladom FBiH zajedno učestvuju u ovim aktivnostima.

Imajući u vidu da je apsolutno opredijeljena za saradnju sa svima koji poduzimaju aktivnosti na nabavci vakcina, s ciljem što brže i efikasnije nabavke, Vlada FBiH je prihvatila ovakav prijedlog.

Više o temi Vlada FBiH

RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA
Vlada FBiH danas odlučuje o policijskom satu
NA VRH

Komentari

Podijeli članak na