DANAS SJEDNICA

Šta zastupnici Skupštine KS zamjeraju u Nacrtu zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog upošljavanja

Predviđene su i novčane sankcije za kršenje ovog zakona, a iznose od 500 KM do 20.000 KM

A. Čengić

Bliski srodnici su bračni ili vanbračni partner, srodnik po krvi u pravoj liniji - roditelji i djeca...

Foto: Ilustracija


Na dnevnom redu 35. redovne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo danas će se, između ostalog, naći i Nacrt zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog upošljavanja u kantonalnim organima javnog sektora. 

U smislu ovog zakona, zaposlenik je u sukobu interesa u slučaju:

- rada pod rukovodstvom bliskog srodnika;

- članstva u organima političkih stranaka;

- kandidovanja i imenovanja na javne funkcije suprotno proceduri propisanoj ovim zakonom.

- ukoliko u toku radnog odnosa u organu javnog sektora nastupi neki od prethodnih slučajeva ovog člana, zaposlenik je u sukobu interesa.

Neposredno pretpostavljeni je rukovodilac organa javnog sektora, uposlenik koji rukovodi organizacionom jedinicom unutar organa javnog sektora i koji je, osim odgovornosti za svoj rad, odgovoran i za rad uposlenika čijim radom koordinira i čiji rad neposredno nadzire;

Bliski srodnici su bračni ili vanbračni partner, srodnik po krvi u pravoj liniji - roditelji i djeca, usvojitelj ili usvojenik, srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stepena srodstva - braća i sestre, djeca braće i sestara, srodnik po tazbini do drugog stepena srodstva - roditelji bračnog ili vanbračnog partnera i braća i sestre bračnog ili vanbračnog partnera;

Privatni interes

Politički povezane osobe su bračni ili vanbračni partner, dijete, majka, otac, usvojitelj i usvojenik nositelja javne funkcije, koji je član organa političke stranke, koja je koalicioni partner sa strankom čiji je član rukovoditelj organa javnog sektora;

Sukob interesa je slučaj u kojem uposlenici imaju privatni interes koji utječe ili može utjecati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju službenih dužnosti;

Direktan nadzor je slučaj u kojem nositelj javne funkcije, odnosno organ kojim on rukovodi vrši nadzor nad radom organa javnog sektora, daje mišljenja na finansijski plan i izvještaj o radu organa javnog sektora, daje mišljenja na propise i osnivačke akte organa javnog sektora, daje saglasnost na imenovanje organa upravljanja i drugih organa u organima javnog sektora;

Nepotizam postoji u slučajevima u kojima nosioci javnih funkcija u vršenju svoje dužnosti donose odluke zasnovane na favoriziranju bliskog srodnika, što utječe na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u upošljavanju i promjeni u radnopravnom statusu uposlenika;

Stranačko upošljavanje

Stranačko upošljavanje podrazumijeva slučajeve kada nositelji javnih funkcija odluku o zasnivanju radnog odnosa, internom premještaju, unapređenju i sporazumu o preuzimanju uposlenika donose po osnovu članstva u političkoj stranci.

Također, podrazumijeva i upošljavanje i promjenu u radnopravnom statusu po osnovu članstva u političkoj stranci, koje izvrše nositelji javnih funkcija, čija je stranka koalicioni partner sa strankom čiji je uposlenik član.

Uposlenicima će biti dopušteno članstvo u političkim strankama, ali njihova politička uvjerenja ne smiju utjecati na njihov rad.

Međutim, neće moći biti članovi organa političke stranke i neće moći slijediti instrukcije stranaka, neće moći iznositi političko mišljenje tokom radnog vremena i podsticati ostale uposlenike da se uključe u rad političke stranke.

Neće moći davati novčani doprinos strankama niti se kandidovati za javnu funkciju.

Oni koji se kandiduju za obnašanje javne funkcije, bilo da se bira direktno ili indirektno, morat će podnijeti zahtjev za neplaćeno odsustvo na dan potvrđivanja kandidature ili nakon početka obavljanja dužnosti u bilo kojem zakonodavnom i izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti.

Svako ko je u sukobu interesa će se morati u roku od 15 dana pismeno izjasniti da će otkloniti okolnosti koje su dovele do sukoba interesa najkasnije do 30 dana ili da će prekinuti radni odnos najkasnije do 30 dana.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa svako će morati dati izjavu da ne postoje okolnosti kojima će doći do sukoba interesa.

Dević: Loš Nacrt zakona

 • Mahir Dević

  Mahir Dević

  Foto: Arhiv


Mahir Dević kaže da je ovo loš Nacrt zakona.

- U pravilima, Nacrtima se da prilike da se do Prijedloga popravi kroz javnu raspravu. S obzirom da je Nacrt, dat ćemo podršku. Ukoliko budu satkano od principa mi ćemo glasati protiv, ali i apelirati prema Ustavnom sudu - kaže predsjednik Kluba SDA u Skupštini KS.

Dodaje da se ne može usvajati norma na nivou Kantona, a koja krši ljudska prava i to pravo na rad.

- Ne možemo uzrokom rješavati posljedice. Navedeno je da ukoliko Vlada imenuje nekoga, pa napravi sukob interesa pa strada XY osoba, a koja je svoj radni odnos zasnovala na bazi javnog oglasa, onda ispade da se krše njegova prava. Vlada mora da spriječi da do toga dođe. Ne smiju se ugrožavati prava na rad. Ne možemo spriječiti ljude da se prijavljuju na konkurse. Jesmo za kontrole da se na svaki način vrši supervizija i da ne dođe do zloupotrebe. A ne možemo spriječiti nekoga da se prijavi na konkurs zato što mu je tamo neko u krvnom srodstvu izabrani zvaničnik. Ako se popravi to, onda ćemo zakon podržati, ako ne, onda ćemo ga obarati - rekao je Dević. 

Marić: Mogao je biti puno bolji

 • Zvonko Marić

  Zvonko Marić

  Foto: Arhiv


Predsjednik Kluba SBB-a u Skupštini Kantona Sarajevo Zvonko Marić istako je da će podržati Nacrt zakona, ali da smatraju da se nije adekvatno pristupilo izradi Nacrta.

- Mogao je biti puno bolji. Prepoznajem neke populističke težnje i zato se površno pristupilo. Kada sve već donosi, trebalo je biti kvalitetnijih rješenja. U svakom slučaju, podržat ćemo Nacrt - rekao je Marić.

Ipak, naglasio je da ima dosta odredbi, nepreciznih formulacija koje se mogu dvojako tumačiti.

Kerla: Zavisi hoće li se usvojiti amandmani Demokratske fronte

 • Bibija Kerla

  Bibija Kerla

  Foto: Arhiv


Bibija Kerla, predsjednika Kluba DF u Skupštini KS rekla nam je da će najvjerovatnije Nacrt podržati, ali da je pitanje hoće li zakon biti podržan od strane zastupnika.

- Vidjet ćemo koje i koliko amandmana ćemo predložiti i hoće li biti usvojeni. Potrebno je i da Nacrt prođe javnu raspravu, pa ćemo vidjeti dalje. Sve zavisi hoće li se usvojiti amandmani Demokratske fronte - rekla nam je Kerla.

Stojanović:

 • Igor Stojanović

  Igor Stojanović

  Foto: Arhiv


Predsjenik Kluba SDP-a u Skupštini KS Igor Stojanović rekao nam je da će podržati Nacrt koji bi trebao ići u javnu raspravu najmanje dva mjeseca.

- Zakon treba doraditi. Jasna je namjera trojke da zaustavimo bilo kakvu vrstu zloupotreba. Potanje je na koji način će biti konačni oblik ovog zakona. Imat ćemo dovoljno vremena da donesemo konačnu odluku - kaže Stojanović.

Prema njegovom mišljenju, u Nacrtu zakona ima dijelova koji nisu baš najkvalitetnije razriješeni.

- Diskriminiraju se svi ljudi koji su po bilo kojem odnosu bili u nekom srdostvu sa nekim od familija. Zakon obuhvata čak i bivše supružnike. Treba o nekim stvarima razmisliti - kaže Stojanović.

Kazne do 20.000 KM

Od zakona će biti izuzeta deficitarna zanimanja koja je utvrdila Kantonalne službe za upošljavanje, istaknuti stručnjaci i umjetnici za koje nadležna komisija utvrdi da se izuzimaju, one osobe koje postanu srodnici nakon zasnivanja radnog odnosa i uposleni u Upravi policije KS.

Regulirano je i pitanje djelovanja navedene komisije koja će procjenjivati opravdanost izuzeća.

Predviđene su i novčane sankcije za kršenje ovog zakona, a iznose od 500 KM do 20.000 KM.

- Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 9.500 KM kaznit će se za prekršaj rukovodilac organa državne službe, odnosno drugog organa javnog sektora koji postavi, odnosno zaposli zaposlenika u radni odnos pod neposrednim rukovodstvom bliskog srodnika 

- Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 9.500 KM kaznit će se za prekršaj nosilac javne funkcije koji je omogućio zaposlenje ili promjenu radnopravnog statusa na osnovu srodničke ili stranačke pripadnosti. 

- Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 9.500 KM kaznit će se za prekršaj nosilac javne funkcije koji je koristio javnu funkciju za sticanje privatne koristi ili angažman srodnika

- Za ponovljeni prekršaj rukovodilac organa javnog sektora i nosilac javne funkcije kaznit će se novčanom kaznom od 10.000 KM do 20.000 KM.

- Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj zaposlenik koji je član upravnih i drugih organa političke stranke ili ukoliko slijedi instrukcije političkih stranaka.

Također, ukoliko prekršaj propisanih obaveza iz ovog zakona sadrži obilježja krivičnog djela, Ured podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Više o temi Skupština KS

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na