DALI POJAŠNJENJE

Oglasilo se i Ministarstvo kulture i sporta o imenovanju Hadžihafizbegovića u UO Fondacije za kinematografiju

Federalno ministarstvo kulture i sporta nema u svojoj nadležnosti preispitivanje vjerodostojnosti uredno potpisanih i ovjerenih dokumenata

Fu. M.

Ministarstvo i imenovanju Hadžihafizbegovića

Foto: Avaz


Povodom upita Ahmeda Imamovića oko imenovanja Emira Hadžihafizbegovića na poziciju člana UO odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH izjasnilo se kao nenadležno za imenovanje članova odbora, naveli su iz Fondacije za kinematografiju Sarajevo.

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Povodom upita Ahmeda Imamovića vezano za osporavanje članstva Emira Hafizbegovića u Upravnom odboru Fondacije za kinematografiju Sarajevo, Upravni odbor Fondacije je proslijedio upit Federalnom ministarstvu kulture i sporta po ovom pitanju.

Na isti je stigao odgovor da Federalno ministarstvo kulture i sporta nema u svojoj nadležnosti preispitivanje vjerodostojnosti uredno potpisanih i ovjerenih dokumenata koji se dostavljanju uz prijavu na javni oglas za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za kinematogafiju .

Naime, nakon provedene Konkursne procedure od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, gospodin Emir Hadžihafizbegović je imenovan Odlukom Vlade Federacije BiH br. 1188/20 od 03.12.2020. godine za člana Upravog odbora Fondacije za kinematografiju, te istu funkciju legitimno vrši i obnaša i danas.

NA VRH

Podijeli članak na