SLIJEDI JAVNA RASPRAVA

Završen Prijedlog nacrta Zakona o visokom obrazovanju KS, učestvovali i studenti

Zastupnik Marjanović je rekao kako je današnji događaj dokaz da se dobre i pozitivne stvari iz akademske zajednice mogu prebaciti i u politički život

A. K.

Današnji sastanak

Foto: Služba za protokol i press KS


Predsjednik Komisije za izradu zakona o visokom obrazovanju akademik, prof.dr. Miloš Trifković predao je danas ministrici za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Meliki Husić – Mehmedović finalnu verziju Prednacrta zakona o visokom obrazovanju. Ovom činu prisustvovali su i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj, zastupnik u Skupštini KS, prof.dr. Damir Marjanović, te studentica – prorektorica Velida Abdagić.

- Pred sobom imamo drugačiji zakon, zakon koji je fokusiran na visoko obrazovanje. Imamo zakon koji će se moći primjenjivati duži vremenski period, a po potrebi modificirati podzakonskim aktima. Zakon koji je potekao od akademske zajednice, koji je savremeniji i može nas dovesti na nivo kvaliteta visokog obrazovanja u evropskim zemljama - poručila je ministrica Husić – Mehmedović.

Istakla je i kako je u proces konsultativno uključen jedan od najvećih stručnjaka za oblast visokog obrazovanja na svijetu, dr. Achim Hopbach (nekadašnji predsjednik ENQA, AQA i CEEQA) koji je izrazio afirmativne stavove prema prijedlogu teksta i ponudio dodatna rješenje, kako bi Zakon bio adekvatno usaglašen sa EU standardima i normativima.

Tematske diskusije

Husić-Mehmedović je dodala kako se raduje javnoj raspravi, koja slijedi i koja je malo drugačije zamišljena, sa nizom tematskih diskusija, uključujući prvenstveno akademsku zajednicu i studente, a koja bi trebala trajati 30 dana nakon usvajanja nacrta zakona na Vladi, pa Skupštini KS, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Akademik Trifković je iskazao svoje zadovoljstvo današnjom predajom teksta ovog izuzetno važnog dokumenta ministrici i Vladi KS.

- Na ovaj način je akademska zajednica, oličena u komisiji od 25 članova, ispunila svoj zadatak i uradila jedan, konceptualno, novi zakon o visokom obrazovanju koji će biti upućen na javnu raspravu i eventualne modifikacije, u skladu sa onim što budu osnovane primjedbe - rekao je Trifković.

Istakao je da je suština ovog zakona u tome što u centar pažnje stavlja visoko obrazovanje, autonomiju Univerziteta u Sarajevu, unosi čitav niz novina od značaja i za KS i za cijelu BiH, teži strateškom planiranju visokog obrazovanja, uvodi društvenu komponentu kroz Vijeće za visoko obrazovanje i nauku, te uređuje etička pitanja nastavno-naučne zajednice.

- Za nas je izuzetno važno da su u njegovoj izradi učestvovali predstavnici ne samo UNSA, uključujući i studente, tj. Studentski parlament, nego i predstavnici privatnih univerziteta - naglasio je akademik Trifković.

Rektor Škrijelj je naveo kako po prvi put u Kantonu Sarajevo imamo Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, koje je akademska zajednica UNSA željela decenijama.

Javne konsultacije

- Prvi zakon koji predlaže to Ministarstvo posvećen je visokom obrazovanju, čime će UNSA dobiti mnogo bolja zakonska rješenja, jer je ovaj put kao nikada do sada u komisiji bila ubjedljiva većina profesora sa UNSA koji znaju šta je univerzitet, šta je akademska zajednica i šta je nama potrebno. Donošenjem novog zakona riješit ćemo se onog koji je sada na snazi i nije adekvatan, te je u mnogim segmentima bio kočnica za razvoj UNSA - rekao je rektor Škrijelj.

Najavio je i da će u javnoj raspravi, zajedno sa svojim kolegicama i kolegama, dati doprinos kako bi neka rješenja bila još bolja.

- Čestitam Komisiji, ministrici i Vladi KS na promptnoj izradi prednacrta zakona - kazao je rektor Škrijelj.

Zastupnik Marjanović je rekao kako je današnji događaj dokaz da se dobre i pozitivne stvari iz akademske zajednice mogu prebaciti i u politički život.

- Siguran sam da će ovaj zakon promijeniti paradigmu visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Ono što definitivno jeste novo je da su zakon pisali članovi primarno akademske zajednice, oni koji najbolje poznaju tu materiju - potcrtao je zastupnik Marjanović.

Na kraju je naglašeno kako već od sutra kreću desetodnevne javne konsultacije, objava teksta zakona na službenoj web stranici Ministarstva. Poslije su planirani odgovori i kratka usaglašavanja, usvajanje teksta nacrta ovog dokumenta na Vladi KS, određivanje dužine javne rasprave, njeno interaktivno i direktno provođenje, te dvostepeno skupštinsko razmatranje i usvajanje.

Zaključeno je kako bi se ovaj značajni dokument trebalo donijeti tokom ljeta, zaključuje se u saopćenju Službe za protokol i press KS.

NA VRH

Podijeli članak na