FEDERALNI MINISTAR

Drljača: Strategija zapošljavanja ambiciozna i akcijski orijentisana

Strategija je usklađena sa Strategijom razvoja FBiH (2021.-2027.) i sektorskim strategijama na svim nivoima u BiH

Fena

Vesko Drljača

Foto: Fena


Jedan od najvažnijih dokumenata, Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH, ove sedmice je usvojena na sjednici Vlade Federacije BiH, te je upućena u daljnu parlamentarnu proceduru.

Tim povodom dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača za Fenu je obrazložio pojedinosti koje su sadržane u Strategiji izrađenoj za narednih sedam godina.

- Prije svega, Strategija je rezultat rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Međunarodne organizacije rada i drugih nadležnih institucija. Poznato je da je politika zapošljavanja jedna od najznačajnijih razvojnih politika u društvu. Efekti politike zapošljavanja u bitnom utiču na ekonomski razvoj društva, stabilnost socijalnog sistema. Zatim mladima nudi perspektivu da se zaposle, zasnuju porodicu i grade budućnost u BiH, te pozitivno utiče na privlačenje stranih insvestitora - konstatovao je Drljača.

Strategija je usklađena sa Strategijom razvoja FBiH (2021.-2027.) i sektorskim strategijama na svim nivoima u BiH, uvažavajući zajedničke razvojne ciljeve.

U pripremi Strategije, kaže Drljača, sagledani su ključni pokazatelji tržišta rada, institucije nadležne za tršište rada, ciljevi, vremenski rokovi, mehanizam koordinacije, politike zapošljavanja i ključni problemi u zapošljavanju.

Promovirati kapacitet preduzeća

- Strategija ima četiri osnovna strateška cilja kojima će se težiti u cilju promoviranja punog, produktivnog i slobodno izabranog zaposlenja. Prvi je povećati ličnu zapošljivost i unaprijediti usklađenost vještina sa zahtjevima tržišta rada. Drugi, promovirati kapacitet preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta. Treći cilj je osigurati uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada i četvrti osnažiti upravljanje tržištem rada i povećati kapacitete za provođenje politike – istakao je Drljača.

Svjesni činjenice da je nizak procenat zaposlenosti, kaže da se moraju napraviti značajni iskoraci, pripremiti i osoposobiti ljudi za one vještine koje se traže na tržištu rada. Također, u procesu realizacije navedene strategije mora se „promovisati i privatni kapital – dati mu krila i ojačati ga“, te osobe sa invaliditetom uključiti na tržište rada.  

- U narednih sedam godina tržište moramo prilagoditi evropskom tržištu. Suviše su loši podaci što se tiče procenta zaposlenih i to moramo pod hitno mijenjati – naglasio je Drljača.

Strategija zapošljavanja je ambiciozna

Strategija zapošljavanja je ambiciozna i akcijski orijentisana platforma koja postavlja glavne reforme i mjere koje će se provoditi u Federaciji u području zapošljavanja u narednih sedam godina.

Da bi se povećao njen efekt, Drljača navodi da je neophodno osigurati njenu integraciju i koordinaciju sa drugim državnim i federalnim strategijama, kao i usklađivanje sa budžetskim procesom.

- Tako će relevatna federalna i kantonalna ministarstva i institucije biti odgovorne za provođenje politika mjera iz Strategije zapošljavanja. Bit će izrađeni detaljni programi radi lakše provedbe i promoviranja odgovornosti na kantonalnom nivou. Pri tome će Ministarstvo koordinirati opštom implementacijom ove Strategije na federalnom i kantonalnom nivou te pratiti njen napredak – rekao je u razgovoru za Fenu ministar Drljača dodajući da će Ministarstvo na osnovu sistematizacije prikupljenih podataka od nadležnih organa i agencija vršiti analizu pokazatelja učinka.

Navedene ciljeve i druge aktivnosti bit će moguće realizirati ukoliko na narednim sjednicama Strategiju zapošljavanja odobre Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Više o temi Vesko Drljača

PUTEM VIDEO LINKA
Fadil Novalić se sastao s kantonalnim premijerima
NA VRH

Podijeli članak na