SJEDNICE

VSTV većinom glasova usvojio izmjene i dopune Poslovnika o radu

Održali smo dva sastanka i uradili smo korekcije, navedeno je

E. Halimić

S današnje sjednice VSTV-a

Foto: E. Halimić


Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) počela je jutros u Sarajevu.

Članovi su diskutirajući o tačci 6. raspravljali o izmjenama i dopunama Poslovnika VSTV-a. Naime, iz rasprave moglo se čuti da je potreba za izmjenama poslovnika nastala zbog prethodnog predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije i aktuelne glavne disciplinske tužiteljice Alene Kurspahić - Nadarević.

 

Na početku stručne službe VSTV-a pojasnile su da su izmjene Poslovnika pokrenute još krajem januara ove godine.

 

Konkretna procedura

- Vijeće je krajem januara usvojilo u formi prijedloga izmjene i dopune Poslovnika i zadužilo Sekreterijat VSTV-a da prijedlog prilagodi diskusiji koja je vođena u januaru. Ovaj zadatak je ispunjen, izmjene i dopune su bile spremne za usvajanje na sjednici VSTV-a u februaru. Međutim, na istoj toj sjednici izvršen je izbor novog rukovodstva VSTV-a i u proceduri su nastale određene praktične situacije koje su rješavane zaključcima koji su donošeni na licu mjesta. U skladu s tom situacijom, a vezano za konkretnu proceduru izbora predsjednika VSTV-a proizašla je potreba da se izmjene i dopune Poslovnika ponovo dorade, a naročito u tom dijelu koji reguliše postupak izbora predsjednika i potrpredsjednika VSTV-a - pojašnjeno je iz Stalne komisije za legislativu VSTV-a.

Dodali su da su izmjene ponovo razmotrene i prilagođene.

- Održali smo dva sastanka i uradili smo korekcije. Najznačajnije se promjene odnose na član 14. izmjena i dopuna Poslovnika, a kojim se mijenja član 10. Poslovnika. Ovi članovi regulišu izbor predsjednika VSTV-a. Doradili smo član na način da je predviđeno provođenje više krugova glasanja, a ukoliko niti jedan kandidat ne dobije dovoljan broj glasova. Predviđeno je da se provode dva ili tri kruga glasanja. Normirana je ona situacija koja se desila prošli put prilikom izbora, ako jedan kandidat dobije veći broj glasova od ostalih kandidata, ali ne dobije dovoljan broj za izbor, a dva drugorangrana kandidata imaju isti broj glasova, predviđeno je da se provodi međukrug između tih kandidata - pojašnjeno je.

 

Također, ukoliko se i u drugom krugu niko ne dobije dovoljan broj glasova, onda se situacija rješava na način da se provodi novi postupak imenovanja kandidata za predsjednika Vijeća.

 

- U novom krugu imenovanja kandidata mogu se prijaviti kandidati koji su učestvovali u prvom krugu izbora - odlučilo je Vijeće.

 

Slučaj Tegeltije

Iz Stalne komisije za legislativu VSTV-a istakli su da se mijenjaju i članovi Poslovnika koji se odnose i na iznenadni prestanak mandata predsjednika VSTV-a, a kao što je to bilo u slučaju Milana Tegeltije krajem prošle godine.

- U tom slučaju funkciju predsjednika preuzima potpredsjednik Vijeća i to onaj koji je duže u VSTV-u, a sve dok se ne izvrši izbor novog predsjednika. Također smo usaglasili izmjene koje se odnose na Ured disciplinskog tužitelja, jedan dio prijedloga usaglašen je sa onim izmjenema koje je Vijeće usvojilo prije dvije sjednice. Dodali smo u Poslovnik i dio koji regulira razloge za izuzeće glavne disciplinske tužiteljice, a oni su isti kao i kad je riječ o izuzeću članova Vijeća - pojasnili su iz Stalne komisije za legislativu VSTV-a.

Na kraju rasprave VSTV je većinom glasova usvojilo izmjene i dopune Poslovnika.

NA VRH

Podijeli članak na