DRUGA FAZA

Nastavak imunizacije uposlenika MUP-a ZDK: Vakcinisano 430 policajaca

Vakcinisao se i policijski komesar Semir Šut, koji je svojim primjerom ukazao na značaj imunizacije uposlenika u sektoru sigurnosti

A. K.

U saradnji i koordinaciji sa nadležnim zdravstvenim ustanovama, nastavljene su aktivnosti na imunizaciji uposlenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. 

Utvrđeni prioriteti

U tom smislu, a u skladu sa instrukcijama i smjernicama Tima za imunizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koje se tiču utvrđenih prioriteta i specifičnih profesija, te u skladu sa utvrđenom dinamikom, u saradnji sa domovima zdravlja i Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, započet je proces vakcinisanja uposlenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji su izrazili interes za vakcinisanje, saopćeno je iz MUP-a ZDK. 

U prvoj fazi imunizacije, procesom vakcinisanja su bili obuhvaćeni policijski službenici, državni službenici i namještenici svih policijskih uprava i policijskih stanica na području Kantona, dok su u drugoj fazi postupka imunizacije, koji se provodi u prostorijama Centra za obuku policijskih službenika i smještaj Specijalne policijske jedinice i Gradskoj areni "Husejin Smajlović" u Zenici, procesom vakcinisanja obuhvaćeni ostali uposlenici Uprave.

Posvećenost i ozbiljan pristup

U prostorijama Centra, 18. maja, vakcinisao se i policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Semir Šut, koji je svojim primjerom ukazao na značaj imunizacije uposlenika u sektoru sigurnosti.

Provedenim postupkom imunizacije do sada je obuhvaćeno oko 430 uposlenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i isti se odvija predviđenom dinamikom, što će u konačnici svakako doprinjeti učinkovitijoj kontroli i zaustavljanju zaraze i pandemije koja ugrožava ljudske živote, opterećuje zdravstvene sisteme, stvara ogromne ekonomske štete i posljedice i generalno onemogućava odvijanje normalnog života svih građana.

- Koristimo ovu priliku da se zbog izražene posvećenosti i ozbiljnog pristupa u donošenju bitnih odluka zahvalimo Kriznom štabu Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, kao i svim domovima zdravlja na području Kantona i Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, sa kojima je na dnevnoj osnovi ostvarivana dobra i kvalitetna saradnja i koja, slobodno možemo reći, predstavlja dobar primjer saradnje i koordiniranog postupanja između institucija zaduženih za sigurnost građana i institucija koje se brinu za zaštitu zdravlja građana - kazali su iz MUP-a ZDK.

Više o temi Semir Šut

NA VRH

Podijeli članak na