VIJEĆE MINISTARA

Imenovani v.d. agenti pred Evropskim sudom za ljudska prava: Cvijetić, Bašić i Mijić na funkcijama

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o agentu Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i Ureda agenta Vijeća ministara BiH

A. J. / Fena

S današnje sjednice Vijeće ministara BiH

Foto: Vijeće ministara BiH


Vijeće ministra Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu imenovalo je za vršitelje dužnosti agente Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i to Jelenu Cvijetić za rukovoditeljicu Ureda, te Harisa Bašića i Moniku Mijić za agente.

Prethodno je usvojena Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o statusu agenata Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, a agenti su imenovani rješenjem do okončanja konkursne procedure i najduže na period od tri mjeseca.

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o agentu Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i Ureda agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, kojom se stvaraju uvjeti za jačanje javne konkurencije za popunjavanje ovih radnih mjesta.

Prema izmijenjenoj Odluci za agenta Vijeća ministara može biti imenovana osoba koje ima završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim poslovima, pet godina radnog iskustva na poslovima zastupanja pred sudovima u BiH ili Evropskim sudom za ljudska prava i aktivno znanje engleskog ili francuskog jezika.

Informacija o petom sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave

Vijeće ministara BiH upoznato je danas sa Informacijom Direkcije za evropske integracije o petom sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave (RJU) između Evropske unije (EU) i BiH, održanom 25. februara 2021. godine putem internet platforme, i Preporukama Evropske komisije nakon sastanka, te su doneseni određeni zaključci s ciljem provođenja ovih preporuka.

Preporuke Evropske komisije usmjerene su na preduzimanje daljnjih aktivnosti vlasti u BiH s ciljem postizanja napretka u procesu reforme javne uprave u BiH, uključujući strateški okvir za reformu javne uprave, upravljanje javnim finansijama, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, izradu politika i koordinaciju te pružanje usluga i odgovornost.

Nema saglasnosti o preduzetim mjerama za poboljšanje uvjeta vanjskotrgovinskog poslovanja

Vijeće ministara u drugom krugu glasanja nije postigao konsenzus u vezi s usvajanjem Informacije o preduzetim mjerama za poboljšanje uvjeta vanjskotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Pripremljen odgovor o realizaciji 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije

Vijeće ministara BiH usvojio je i dostavit će na razmatranje Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Odgovor Direkcije za evropske integracije na inicijativu poslanika SDP-a u tom domu Saše Magazinovića u vezi s realizacijom 14 ključnih prioriteta iz  Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Sastavni dio ovog odgovora je Finalni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH, saopćeno je nakon današnje sjednice.

Nema saglasnosti o preduzetim mjerama za poboljšanje uvjeta vanjskotrgovinskog poslovanja

Vijeće ministara u drugom krugu glasanja nije postigao konsenzus u vezi s usvajanjem Informacije o preduzetim mjerama za poboljšanje uvjeta vanjskotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Pripremljen odgovor o realizaciji 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije

Vijeće ministara BiH usvojio je i dostavit će na razmatranje Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Odgovor Direkcije za evropske integracije na inicijativu poslanika SDP-a u tom domu Saše Magazinovića u vezi s realizacijom 14 ključnih prioriteta iz  Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Sastavni dio ovog odgovora je Finalni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH, saopćeno je nakon današnje sjednice.

Pripremljen odgovor o realizaciji 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije

Vijeće ministara BiH usvojio je i dostavit će na razmatranje Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Odgovor Direkcije za evropske integracije na inicijativu poslanika SDP-a u tom domu Saše Magazinovića u vezi s realizacijom 14 ključnih prioriteta iz  Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Sastavni dio ovog odgovora je Finalni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH, saopćeno je nakon današnje sjednice.

NA VRH

Podijeli članak na