SAOPĆENJE

Sjednica Skupštine AMUS-a održat će se 24. juna

Kako je saopćeno iz AMUS-a, zbog važnosti rada Udruženja i kontinuiteta rada Stručne službe AMUS-a za Skupštinu je predložen dnevni red

A. Ka.

AMUS

Foto: Ilustracija


Sjednica Skupštine AMUS-a održat će se 24. juna 2021. godine sa početkom u 18 sati u Hotelu „Hills“ u Sarajevu.

Kako je saopćeno iz AMUS-a, zbog važnosti rada Udruženja i kontinuiteta rada Stručne službe AMUS-a za Skupštinu je predložen dnevni red koji prenosimo u cjelosti:

Usvajanje zapisnika

1. Usvajanje Dnevnog reda, imenovanje zapisničara i dva ovjerivača;

2. Usvajanje Zapisnika od 23.10.2019. godine i Zapisnika sa elektronske sjednice Skupštine AMUS-a od 18.06.2020. godine;

3. Informacija o činjenici da se neće provoditi kandidacioni postupak za izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora AMUS-a jer je taj proces izvršen u 2019. godini, informacija da je u registru Ministarstva pravde BiH u rubrici napomene upisano da je Edin Dervišhalidović, predsjednik Skupštine AMUS-a, dao neopozivu ostavku na sjednici Skupštine Udruženja koja je održana dana 09.05.2018. godine, stoga je Upravni odbor u tehničkom mandatu sazvao ovu sjednicu Skupštine, informacija da je član Upravnog odbora u tehničkom mandatu gospodin Nedžad Imamović preminuo dana 15.11.2020. godine, stoga je njegova funkcija prestala danom smrti;

4. Odluke o razrješenju članova organa Udruženja i izbora novih članova organa Udruženja i to, Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine AMUS-a Edina Dervišhalidovića, Odluke o razrješenju potpredsjednika Skupštine AMUS-a, Odluke o razrješenju predsjednika Upravnog odbora AMUS-a Davora Sučića, Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Nedima Babovića, Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Igora Vukojevića, Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Nedžada Imamovića, Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Envera Šadinlije, Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Amira Šehića, Odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora AMUS-a Igora Ražnatovića, Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora AMUS-a Almasa Smajlovića, Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora AMUS-a Zije Rizvanbegovića, Odluke o Imenovanju predsjednika Skupštine AMUS-a Davora Sučića, Odluke o imenovanju podpredsjednika Skupštine AMUS-a Nedžada Imamovića, Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora AMUS-a Nedima Babovića, Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Elvira Švrakića, Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Dragana Stojkovića, Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Envera Šadinlije, Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Armina Šakovića, Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Dilvada Felića, Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Fahrudina Pecikoze, Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora AMUS-a Igora Ražnatovića, Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora AMUS-a Igora Vukojevića, Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora AMUS-a Nazifa Gljive;

5. Usvajanju Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 20.12.2017. godine, 21.02.2018. godine, 09.05.2018. godine i 29.10.2018. godine; Usvajanje dokumenata za 2017. i 2018. godinu; Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja, Izvještaji nezavisne revizorske kuće, Mišljenja Upravnog odbora o Izvještaju nezavisne revizorske kuće, Mišljenja Nadzornog odbora o Izvještaju nezavisne revizorske kuće, Izvještaji Nadzornog odbora, Finansijski Izvještaj o poslovanju, Detaljan prikaz troškova AMUS-a, Izvještaj o izvršenoj analizi troškova poslovanja AMUS-a, Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Stručne službe i finansijskog plana za 2019. i 2020. godinu; Odluka o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Upravnog odbora za 2019. i 2020. godinu; Odluke o sredstavima za kulturne i socijalne namjene za 2018. i 2019. godinu, Odluka o načinu isplate autorskih naknada, Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta i Poslovnika o radu Skupštine AMUS-a, Odluke o usvajanju Pravilnika o poslovnoj tajni, Pravilnika o raspodjeli ubranih naknada i Pravilnika o muzičkim košuljicama;

  • Potpis Upravnog odbora u tehničkom mandatu

    Potpis Upravnog odbora u tehničkom mandatu

    Foto: Printscreen


6. Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2019. godinu, Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisne revizorske kuće za 2019. godinu, Odluke o usvajanju Mišljenja Upravnog odbora o Izvještaju nezavisne revizorske kuće za 2019. godinu broj, Odluke o usvajanju Mišljenja Nadzornog odbora o Izvještaju nezavisne revizorske kuće za 2019. godinu, Odluke o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora za 2019. godinu, Odluke o usvajanju finansijskog Izvještaja o poslovanju AMUS-a za 2019. godinu, Odluke o usvajanju detaljnog tabelarnog prikaza troškova AMUS-a za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj analizi troškova poslovanja AMUS-a za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Stručne službe i finansijskog plana za 2021. godinu, Odluke o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Upravnog odbora AMUS-a za 2021. godinu, Odluke o sredstvima za kulturne i socijalne namjene za 2020. godinu, Odluke o usvajanju Pravilnika o prijavi muzičkih djela, Odluke o usvajanju Pravilnika o postupku pristupanja u redovno članstvo AMUS-a, Odluke o usvajanju Pravilnika o postupku revizije redovnog članstva AMUS-a, Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o dodjeli nagrada, Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o platama, dodacima i naknadama plate zaposlenih, Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o raspodjeli naknada od kolektivnog ostvarivanja autorskih prava povodom muzičkih djela, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta

7. Usvajanje dokumenata za 2020. godinu

- Godišnji Izvještaj Upravnog i Nadzornog tijela u iznosu naplaćenih naknada, njihovoj raspodjeli, poslovanju Kolektivne organizacije, provedbi kolektivnih ugovora iz čl 24. ZKOASP, i o provedbi ugovora sklopljenim sa stranim kolektivnim organizacijama za 2020. godinu

- Izvještaj o finansijskom poslovanju AMUS-a za 2020. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha za 2020. godinu)

Izvještaj nezavisne revizorske kuće

- Izvještaj nezavisne revizorske kuće za 2020. godinu

- Mišljenja organa upravljanja i nadzornog organa o Izvještaju revizorske kuće

- Tabelarni prikazi i obrazloženje svih troškova kolektivne organizacije AMUS i Izvještaj o izvršenim analizama troškova poslovanja AMUS-a za 2020. godinu.

- Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada i finansijskog plana za 2022. godinu

- Odluka o sredstvima za kulturne i socijalne namjene za 2021. godinu

8. Razno

Članstvo će se izjašnjavati i glasati za svaki dokument koji se nalazi u sklopu tačke Dnevnog reda, materijali će biti dostavljeni na e-mail i nalazit će se na web stranici AMUS-a dana 24.06.2021. godine

NA VRH

Podijeli članak na