AMBASADOR SAD

Erik Nelson poručio: Korupcija umanjuje ekonomski rast, spriječimo nezakonito bogaćenje

Misija OSCE-a u BiH i Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provedbu zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a (INL) najavili danas novi trogodišnji projekat

M. Aš.

Nelson: Pružamo podršku naporima poput ovog da spriječimo nezakonito bogaćenje

Foto: Arhiv


Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) i Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provedbu zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a (INL) najavili su danas novi trogodišnji projekat čiji cilj je osnaživanje tijela vlasti i građana u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije.

Misija OSCE-a u BiH i INL su predstavili detalje tog projekta na sastanku, koji je održan putem interneta, sa predstavnicima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i sa antikorupcijskim timovima iz cijele države. Ovaj projekat, koji finansiraju Sjedinjene Američke Države, a koji će implementirati Misija OSCE-a u BiH, sastoji se od sveobuhvatne kampanje podizanja svijesti javnosti o posljedicama korupcije i o tome šta građani mogu učiniti da je spriječe. Njime se takođe pružaju finansijska sredstva za jačanje kapaciteta bosanskohercegovačkih antikorupcijskih tijela da spriječe korupciju.

 
  • Ketlin Kavalec

    Ketlin Kavalec

    Foto: Avaz


Ovaj projekat pruža podršku širim naporima međunarodne zajednice usmjerenim ka pružanju pomoći vlastima BiH i građanima u borbi protiv korupcije u svrhu poboljšanja ekonomskih uslova i stvaranja stabilnije, prosperitetne države koja će raditi u korist svih građana. Kampanja podizanja svijesti javnosti biće osmišljena da pomogne građanima BiH i da ih podstakne da prepoznaju i odbace sve oblike koruptivne prakse i da nadležnim tijelima vlasti prijave svaku zloupotrebu sa kojom se budu suočili.

Šefica Misije OSCE-a u BiH, ambasadorica Ketlin (Kathleen) Kavalec je istakla: „Ovaj projekat podiže naš rad na sprečavanju korupcije na viši nivo time što daje građanima i poreskim obveznicima BiH informacije i alate koji su im potrebni da insistiraju na odgovornosti javnih institucija i zvaničnika.“

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik (Eric) Nelson je rekao: „Znamo da korupcija umanjuje ekonomski rast, predstavlja prepreku razvoju, destabilizuje vlade, podriva demokratiju i otvara mogućnosti opasnim grupama ljudi, kao što su kriminalci, trgovci ljudima i teroristi. Zbog toga mi pružamo podršku naporima poput ovog da spriječimo nezakonito bogaćenje, ojačamo istrage i procesuiranje korupcije, promovišemo odgovornost i transparentnost i osnažimo reformiste u BiH.“

NA VRH

Podijeli članak na