CRNA GORA

U Baru održana regionalna ljetna škola mladih o dijalogu i učenju u vrijeme pandemije

Prof. Topić govorio je o ekumenizmu i dijalogu kao najvećim idejama zadnjih sto godina

Fu. M.

Upriličeni brojni susreti

Foto: Napredak


U Baru u Crnoj Gori od 10. do 15. juna 2021. održana je Regionalna ljetna škola koju je organizirala Crnogorska paneuropska unija s Paneuropskom unijom Bosne i Hercegovine kao jednim od partnera u sklopu projekta pod naslovom: „Multidimenzionalni aspekti demokracije i identiteta: Dijalog i učenje u vremenu COVID-19 pandemije“.

Okupila je dvadeset i pet mladih iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Ljetnu školu otvorili su prof. dr. Gordana Đurović, predsjednica Crnogorske paneuropske unije i bivša ministrica, Edin Koljenović, šef Regionalne kancelarije za suradnju s mladima (RYCO) ureda u Crnoj Gori, te francuski ambasadork Christian Thimonier.

U okviru petodnevnog programa obrađene su bitne teme za mlade i budućnost regije s eminentnim predavačima iz spomenutih zemalja od kojih je jedan i mons. prof. dr. Franjo Topić, počasni predsjednik Paneuropske unije BiH i počasni predsjednik HKD Napredak, odnedavni redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti.

  • Razgovarano o brojnim temama

    Razgovarano o brojnim temama

    Foto: Napredak


Prof. Topić, koji je također delegat Biskupske konferencije BiH za dijalog, govorio je o ekumenizmu i dijalogu kao najvećim idejama zadnjih sto godina.

Kratko je podsjetio na historiju ekumenizma od 19. stoljeća do naših dana. Predstavio je i dokument II. Vatikanskog sabora o ekumenizmu (UR) koji govori da se svi kršćani trebaju što više približavati Isusu i time će biti bliži i međusobno. Kršćani i njihove Crkve imaju puno više zajedničkog, nego različitog i to treba isticati.

Katolička crkva kao i teologija su vrlo ekumenski aktivni. Katolička crkva je naglašeno posvećena ekumenizmu i dijalogu. Govorio je i o postojanju ekumenizma i dijaloga u BiH u priličnoj mjeri iako je sve otežano posebno zadnjim ratom.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na