SARAJEVO

Satler i Saunders pozvali vlasti u FBiH da sutra usvoje novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH

Potičem vlasti u Bosni i Hercegovini da učine više da zaštite žene i djecu u ovoj zemlji, poručio je Satler

A. Ka.

Satler i Saunders

Foto: Agencije


U ponedjeljak u Sarajevu biti će održana sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH na čijem dnevnom redu će se naći i novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH.

Mreža nevladinih organizacija u BiH "Sigurna mreža", kojom koordinira Fondacija lokalne demokratije (FLD) je uz podršku ekspertske radne grupe izradila Nacrt novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, s ciljem usklađivanja zakonodavnog okvira i politika sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugim oblicima diskriminacije.

Podrška Komisije

Nakon niza zagovaračkih aktivnosti "Sigurne mreže", Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Federacije BiH je uz podršku Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Odbora za rad i socijalnu zaštitu, predložila novi Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federaciji BiH.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Johan Satler (Johann Sattler) pozvao je vlasti u FBiH da usvoje novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH navodeći da je "skoro četiri od deset žena u BiH iskusilo psihološko, fizičko ili seksualno nasilje".

- Potičem vlasti u Bosni i Hercegovini da učine više da zaštite žene i djecu u ovoj zemlji. Jedan od hitnih prioriteta u Federaciji BiH mora biti da se usvoji novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Pozivam svih 98 zastupnika da iskoriste ovu priliku i izglasaju ovaj zakon - poručio je Satler u sklopu kampanje “Nasilje nije privatna stvar!”.

I predstavnik UN Women u BiH, Dejvid (David) Saunders, pozvao je vlasti u FBiH da hitno usvoje novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH podsjećajući da su u BiH "polovina svih žena i djevojaka uzrasta preko 15 godina iskusile ozbiljno nasilje, često u kući, a počinitelj je skoro uvijek muškarac".

- Sigurnost je prva obaveza vlade! BiH je ratificirala međunarodnu konvenciju za zaštitu žena i djevojaka , Istanbulsku konvenciju, koja se zalaže za zaštitu žrtava nasilja i pružanje pomoći u skladu sa globalnim standardima", poručio je Saunders.

Zagovaračka kampanja

 “Nasilje nije privatna stvar!” je slogan pod kojim se provodi zagovaračka kampanja za usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, s ciljem njegovog usklađivanja sa preporukama Istanbulske konvencije.

Kampanju provodi Fondacija lokalne demokratije u BiH (FLD) sa članicama Sigurne mreže, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, uz podršku Evropske unije i UN Women, u saradnji sa organizacijama civilnog društva u BiH.

NA VRH

Podijeli članak na