SKUPŠTINA KS

Zastupnici oborili izvještaj Vlade Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Sa 18 glasova protiv zastupnici su oborili izvještaj o radu Vlade KS za 2020. godinu, za je glasalo 11 zastupnika, a jedan je bio suzdržan

A. Č.

Sa sjednice

Foto: A. ČENGIĆ


Sa zakašnjenjem od pola sata počeo je nastavak 37. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Na dnevnom redu pred zastupnicima će se naći izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Tu su i izvještaji Narodnog pozorišta Sarajevo, Biblioteke Sarajeva, Sarajevske filharmonije, Pozorišta mladih, Kamernog teatra ‘55, Sarajevskog ratnog teatra, MESS-a, Muzeja Sarajeva, Muzeja “Alija Izetbegović”, Centra "Skenderija"... 

Informacija o epidemiološkoj situaciji

Pred zastupnicima je i izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, za 2020. godinu.

Bit će podnesena Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, u formi dokumenta „Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo” juni 2021. godine.

Oboren izvještaj

Nakon intoniranja himne i minutom šutnje u znak sječanja na sve žrtve genocida u Srebrenici zastuonici su prešli na prvu tačku dnevnog reda.

Sa 18 glasova protiv zastupnici su oborili izvještaj o radu Vlade KS za 2020.godinu. Za je glasalo 11 zastupnika, a jedan je bio suzdržan.

NA VRH

Podijeli članak na