STATISTIKE

U aprilu prijavljen 1.381 nezakonit migrant, 15 posto više u odnosu na mart

Među migrantima su najbrojniji državljani Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Eritreje i Irana

Anadolija

Migrantska kriza u BiH traje godinama

Foto: Avaz


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas na sjednici Informaciju o stanju u oblasti migracija za april 2021. godine, koju će Ministarstvo sigurnosti BiH dostaviti Predsjedništvu BiH.

U aprilu 2021. godine je Službi za poslove sa strancima prijavljen 1.381 nezakoniti migrant, što je 15 posto više u odnosu na prethodni mjesec. Među migrantima su najbrojniji državljani Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Eritreje i Irana, saopćeno je nakon sjednice.

Zahtjev za azil podnijelo 14 osoba

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazale su 1.323 osobe, a zahtjev je podnijelo njih 14, odnosno jedan posto.

Služba za poslove sa strancima u aprilu je izrekla 61 mjeru protjerivanja, za 38 osoba odredila mjeru nadzora, a za 15 osoba ograničila kretanje na određenom mjestu ili području.

U zemlju porijekla ili zemlju koja ih prihvata udaljeno je 58 osoba, i to na dobrovoljnoj osnovi (71 posto), putem Programa asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR, 22 posto) i putem sporazuma o readmisiji.

Putem sporazuma o readmisiji sa Srbijom i Crnom Gorom vraćene su četiri osobe.

Potrošeno 31.207.150 eura na „brigu“ o migrantima

Vijeće ministara BiH također je primilo k znanju i uputit će Predsjedništvu BiH Informaciju donatora o doniranim sredstvima, u opremi i novcu, za potrebe pomoći migrantima i azilantima u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu. Riječ je o objedinjenim podacima koju su pripremili donatori i međunarodne institucije koje raspolažu ovim sredstvima, s obzirom da ovim novcem ne upravljaju institucije BiH.

Kroz projekat Evropske unije IPA „Posebne mjere za podršku odgovoru na izbjegličku i migrantsku situaciju u BiH“, koji implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM) sa partnerima (UNHCR, UNICEF i UNFPA), od 1.1. do 31.12.2020. godine realizovana su sredstva u iznosu od 31.207.150 eura, a najveći dio troškova odnosi se na tekuće izdatke privremenih prihvatnih centara (43,23 posto) i troškove nabavke i pripreme obroka u privremenim prihvatnim centrima (23,78 posto).

Na nabavku neprehrambenih artikala utrošeno je 9,84 posto, na troškove osiguranja 7,55 posto, na troškove nastale pružanjem podrške Ministarstvu sigurnosti BiH, Službi za poslove sa strancima, Graničnoj policiji BiH i Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u upravljanju migracijama 5,04 posto, a na troškove nastale pružanjem zaštite djeci 4,8 posto. Ostali troškovi čine 5,76 posto.

Donirana sredstva i u opremi

U okviru projekta „Odgovor na Kovid-19 i izazove za migrante i izbjeglice na zapadnom Balkanu“, koji zajednički provode IOM i UNHCR, u periodu od 3. aprila do 31. decembra 2020. godine IOM je ukupno izdvojio 384.050 eura. Sredstva je osigurala Služba EU za instrumente vanjske politike (FPI) kroz Instrument za doprinos stabilnosti i miru (IcSP).

Prema podacima Danskog vijeća za izbjeglice (DRC) u BiH, Civilna zaštita i humanitarna pomoć EU (ECHO) je za projekat „Osiguran pristup zdravstvenim uslugama i zaštiti ljudskih prava za tražioce azila, izbjeglice i migrante u BiH“ u 2020. godini utrošila 4.413.063,09 eura.

Tokom 2020. godine DCR je u BiH implementirao nekoliko projekata, direktno ili kao implementacioni partner IOM-a i UNHCR-a. Tim projektima su donirana sredstva u opremi, u ukupnom iznosu od 2.151.620,66 KM.

U 2020. godini UNHCR je donirao sredstva u skladu sa ugovorom o novčanoj podršci sistemu azila, koji je potpisan sa Ministarstvom sigurnosti BiH, u vrijednosti 435.096 KM. Od ovog iznosa, u 2020. godini je utrošeno 378.892 KM, a neutrošena sredstva će biti vraćena donatoru u skladu sa potpisanim ugovorom.

Više o temi Migranti u BiH

NA VRH

Podijeli članak na