ZAJEDNIČKA KOLUMNA

Mosoti, Tudik, Filipović-Hadžiabdić i Saunders: Tjelesna autonomija i reproduktivno zdravlje su osnovna ljudska prava

Potreba za obrazovanjem o seksualnosti prepoznata je u mnogim politikama i strategijama u BiH i 98 posto mladih vjeruje da se takvo obrazovanje treba provoditi u školama

Mosoti, Tudik, Filipović-Hadžiabdić i Saunders. Avaz

Avaz.ba

24.7.2021

Moć žene da ima kontrolu nad vlastitim tijelom je povezana sa količinom kontrole koju ima nad drugim sferama svog života. Nažalost, život mnogih ljudi, posebno žena i djevojaka, obilježen je gubitkom tjelesnog integriteta i autonomije, što je opet povezano s njihovom nemogućnošću da donose vlastite odluke.

Razni su uzroci, kao i okolnosti, koji onemogućavaju ženama i adolescenticama da uživaju tjelesnu autonomiju i integritet. Ipak, korijenski je uzrok rodna diskriminacija, koja je duboko ukorijenjena u kulturi. Upravo je to odraz patrijarhalnih sistema moći i to ih održava, te obespravljuje i stvara rodnu neravnopravnost.


Unapređenje položaja žena i djevojaka

Tjelesna autonomija i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava su bili važna tema Foruma „Generacija za ravnopravnost“, koji je održan u Parizu od 30. juna do 2. jula 2021. godine. Forum su organizirali UN Women i vlada Francuske, u partnerstvu sa civilnim društvom i mladima. Bila je to generacijska prilika da se osnaživanje žena stavi u prvi plan nastojanja da se osigura poštivanje ljudskih prava za sve djevojke i žene.

Na Forumu je najavljeno preuzimanje revolucionarnih obaveza, kao i Globalni plan ubrzanja napretka ka postizanju rodne ravnopravnosti do 2026. godine. Akcione koalicije, koje predstavljaju inovativna partnerstva između brojnih učesnika, djeluju lokalno, regionalno i globalno na mobiliziranju vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija i privatnog sektora na poduzimanju kolektivne akcije.

Bosna i Hercegovina se priključuje tom procesu skupa s partnerima, okupljenim kako bi razgovarali i utvrdili ključne aktivnosti u cilju unapređenja položaja žena i djevojaka u ključnim oblastima tjelesne autonomije i seksualnih i reproduktivnih prava, ekonomske sigurnosti i okončanja nasilja nad ženama.

Francuska, skupa s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), kopredsjedava Akcionom koalicijom za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, koja je pokrenuta u Sarajevu 8. jula 2021. godine. To je prva zajednička akciona koalicija u BiH, formirana nakon održanog globalnog Foruma „Generacija za ravnopravnost“.


Forum „Generacija za ravnopravnost“ održan je u Parizu od 30. juna do 2. jula. Arhiv

Koalicija je pokrenuta skupa sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i UN Women u BiH, i ona okuplja predstavnike/ce vlasti, aktere/ke civilnog društva, eminentne profesionalce/ke i kreatore/ke promjena koji/e će zajednički raditi na zaštiti i promoviranju tjelesne autonomije i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u BiH.


Alarmantna slika o tjelesnoj autonomiji

Godine 2021. UNFPA je objavio svoj godišnji izvještaj o stanju stanovništva u svijetu. Tema je po prvi put bila u potpunosti posvećena tjelesnoj autonomiji. U izvještaju je naglašeno da je moć žene da posjeduje kontrolu nad vlastitim tijelom povezana sa količinom kontrole koju ima u drugim sferama svog života.

Da bi žena ili djevojka imala autonomiju u odlučivanju o svom reproduktivnom zdravlju, ona mora biti u stanju donositi vlastite odluke o svojim seksualnim odnosima, korištenju kontracepcije i traženju usluga zaštite reproduktivnog zdravlja. S tim u vezi, za milione žena i djevojaka globalni podaci daju alarmantnu sliku o tjelesnoj autonomiji: svega je 55% djevojaka i žena u stanju donijeti vlastitu odluku u sve tri dimenzije tjelesne autonomije.

Iako u BiH postoji zakonski okvir koji regulira pravo pristupa uslugama zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja, rezultati istraživanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava u BiH pokazuje razlike u poštivanju tih prava u zemlji.

Poštivanje prava osoba i parova na donošenje informiranih odluka o tome da li će imati djecu, koliko djece žele imati i u kojem razmaku ukazuje na postojanje, dostupnost i dobru kvalitetu usluga planiranja porodice. Iako lista osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sadrži 14 kontracepcijskih sredstava, korisnici i korisnice kontracepcije u BiH moraju plaćati punu cijenu za gotovo sva moderna kontracepcijska sredstva – što ponekad ne mogu priuštiti svi građani i građanke. Izuzetak su dva kontracepcijska sredstva u Republici Srpskoj i jedno u Kantonu 10 u Federaciji BiH, koja su uvrštena u njihove liste osnovnih lijekova.

Osim toga, prema postojećim entitetskim zakonima, svaka žena ima pravo odlučiti o prekidu trudnoće u toku prvih 10 sedmica trudnoće. Međutim, u svim dijelovima BiH se ovo pravo ne poštuje u potpunosti. Podaci pokazuju da je više od jedne trećine (34%) korisnica usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja izjavilo da nemaju pristup sveobuhvatnim informacijama o abortusu, dok je preko dvije petine (43%) ispitanica navelo da usluge psihološkog savjetovanja nisu dostupne ženama koje su donijele odluku o prekidu trudnoće.


Slobodan pristup informacijama

Potreba za obrazovanjem o seksualnosti je prepoznata u mnogim politikama i strategijama u BiH i 98% mladih u dobi od 15 do 25 godina u BiH vjeruje da se takvo obrazovanje treba provoditi u školama. Međutim, ono nije sastavni dio nastavnih programa u BiH. Izuzetak su osnovne škole u Kantonu Sarajevo i Bosansko-podrinjskom kantonu u kojima je učenicima i učenicama pruženo sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti, prilagođeno njihovoj dobi.

Svi imamo obavezu podržati Akcionu koaliciju za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava koja će zagovarati da sve djevojčice, adolescentice i žene u BiH imaju slobodan pristup sveobuhvatnim informacijama i obrazovanju o seksualnosti, uslugama zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, kao i podržati ih u donošenju vlastitih odluka o svom tijelu, seksualnosti i reprodukciji bez prisile, nasilja i diskriminacije. I zagovarati poštivanje njihovih prava!

Autori su: 

Džon Kenedi Mosoti (John Kennedy Mosoti), predstavnik UNFPA u BiH, 

Kristin Tudik (Christine Toudic), ambasadorica Francuske u BiH,

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, 

Dejvid Saunders (David ), predstavnik UN Women u BiH.


Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.