VELIKO GRADILIŠTE

Izgradnja Koridora 5C u punom jeku: Angažirano 400 radnika

Lijeva cijev Tunela Ivan dužine 1.760 metara je probijena, a desna, dužine 1.720 metra, trebala bi biti do kraja avgusta

A. Čengić

Izgradnja Koridora 5C u punom je jeku. Trenutno su u izgradnji dionice Poprikuše - Nemila (5,5 km), Vranduk – Ponirak (5,3 km), Ponirak – Vraca /tunel Zenica (3,3 km), Tarčin – Ivan (4,9 km), Tunel Ivan (2 km), Buna – Počitelj (7,2 km) i Počitelj – Zvirovići (11 km).

Predviđeni rokovi za završetak su različiti od ljeta 2022. (Tarčin – Ivan) do 2024. (Poprikuše – Nemila).

Ekipa „Avaza“ danas je obišla radove na poddionici Tarčin – Ivan koja je podijeljena na dva lota. LOT 1 uključuje dio od Tarčina do ulaza u Tunel Ivan, dok je LOT 2 sam Tunel Ivan.

Dužina LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, je 4,9 kilometara. Početak ove poddionice je na kraju dionice Lepenica – Tarčin, odmah poslije petlje Tarčin. Jedan od zaštitnih znakova LOT-a 1 je most Raštelica 2, most koji sa svojih 13 raspona premoštava magistralnu cestu M17 i rijeku Kalašnicu.

 • Glavni nadzorni inžinjer za ovaj objekt Enes Lakota

  Glavni nadzorni inžinjer za ovaj objekt Enes Lakota

  Foto: M. HASKĆ


Glavni nadzorni inžinjer za ovaj objekt Enes Lakota kaže da na dionici LOT 1 imaju dva glavna projekta, a to su mostovi Raštečlica 1 i 2.

- Oba mosta su u dužini od dva kilometra, tačnije 2.200 metara. Most Raštelica 1 se gradi postupkom postupnog potiskivanja. Riječ je o savremenoj tehnologiji gradnje koja podrazumijeva da se segmenti mosta grade na platou iza stubova, a potom se potiskuju na njihov konačan položaj. Most Raštelica 2 se gradi na fiksnoj skeli polje po polje i on je veće dužine u odnosu na most 1 – kaže Lakota.

Most ima 19 raspona

Zbog ograničenog prostora predviđeno je odmorište bez uslužnih objekata. Nakon lijevog odmorišta lociran je most M2 – Raštalica 2, koji premoštava magistralnu cestu i širu dolinu, tako da ovaj most ima 19 raspona. Bitno je napomenuti da je na ovom mjestu magistralna cesta u usponu, sa tri trake (traka za spora vozila). 

Desno odmorište zajedno sa uključnim i isključnim rampama locirano je na prostoru skoro od mosta M2 pa sve do ulaska u tunel Ivan.

 • Šef projekta LOT1 Damir Peštelić

  Šef projekta LOT1 Damir Peštelić

  Foto: M. HASKIĆ


Šef projekta LOT1, Damir Peštelić, a koji radi u Euro-Asfaltu kaže da se trenutno radi po predviđenoj dinamici, a pojačali su radove.

- Pokušavamo još pojačati radove kako bi prije zime mogli odraditi veći dio zemljanih radova. Što se tiče mehanizacije, trenutno je angažirano 50 bagera, valjaka i slično. U narednog periodu ćemo još pojačati radove, a na gradilištu je angažirano skoro 400. Što se tiče radnog vremena, počinjemo ujutro od 7 do 18 sati. Naravno, zbog visokih temperatura pravimo pauze od 12 do 15 sati. Radi se u smjenama. Na tunelu radimo i noći, radi se u tri smjene. Jena smjena odmara, dok dvije rade – objašnjava Peštalić.

Tunel Ivan dug 1.750 metara

Izvođač radova na poddionici Tarčin – Ivan, LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan je konzorcij koji čine Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH) i Granit AD Skopje (Sjeverna Makedonija). Nadzor nad izgradnjom vrši Institut IGH, d.d. Zagreb (Hrvatska).

Vrijednost ugovora je 66.584.028,92 eura bez PDV-a i finansira se sredstvima osiguranima kod Europske investicijske banke (EIB) i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 miliona eura.

LOT 2 ukupne dužine je dva kilometra, a sam tunel Ivan 1750 metara.

 • Šef projekta LOT2, Ermin Handžar

  Šef projekta LOT2, Ermin Handžar

  Foto: M. HASKIĆ


Šef projekta LOT2, Ermin Handžar kaže da je lijeva, probijena cijev Tunela Ivan dužine 1.760 metara, a desna, koja bi trebala do kraja avgusta biti probijena, dužine 1.720 metra.

- Veći dio posla je obavljena. Slijedu druga faza u kojoj je fokus na hidroizolaterskim radovima i sekundarana obloga. Kompletna dionica bi trebala biti puštena u promet početkom ljeta naredne godine. Sve se odvija po planiranoj dinamici – ističe Handžar.

Dvocijevni tunel

Ovo je dvocijevni tunel, sa po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1721,50 metara, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 metara i bit će pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. 

Unutar tunela predviđeno je pet poprečnih veza za pješake i jedna konekcija za interventna vozila u slučaju nezgoda.

Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1.020 metara, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 metara.

Tunel je projektiran da se izvodi po Novoj Austrijskoj Tunelskoj Metodi (NATM). Po izlasku iz tunela trasa autoceste se privremenom prometnicom spaja sa magistralnom cestom M-17, koja označava kraj ove dionice. 

Privremena spojna cesta je dvosmjerna cesta sa po jednom trakom, duga je oko 700 metara. Spojna cesta počinje od buduće kružne raskrsnice na magistralnoj cesti M-17 i dalje se penje preko postojećeg potoka, mostom dužine 15 metara, do platoa bočnog naplatnog mjesta Bradina.

NA VRH

Podijeli članak na