SAOPĆENJE

Tužilaštvo BiH: Uložena žalba na odluku Suda BiH o nedavanju imuniteta majci Davida Dragičevića

Navedena svjedokinja je u proteklih nekoliko godina, bila izložena različitim pritiscima i prijetnjama tužbama i sudskim procesima

Fu. M.

Suzana Radanović

Foto: Avaz


Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić je 16. jula dala izjavu da se neće poduzimati krivično gonjenje svjedoka - oštećene Suzane Radanović, majke Davida Dragičevića, kako bi u potpunosti mogla dati iskaz o svim saznanjima do kojih je došla povezanim sa osobama koje se dovode u vezu sa stradanjem njezinog sina, navode u saopćenju Tužilaštva BiH.

Radeći na provjeri svih okolnosti stradanja mladića Davida Dragičević Davida, u martu 2018. godine u Banjoj Luci, ukazala se potreba davanja iskaza svjedoka-oštećene Radanović Suzane.

Stradanje sina

Navedena svjedokinja je u proteklih nekoliko godina, bila izložena različitim pritiscima i prijetnjama tužbama i sudskim procesima u okviru građanskih aktivnosti na zahtijevanju istine o stradanju svoga sina.

- Kako bi svjedokinja Radanović Suzana bez straha mogla iznijeti svoja cjelokupna saznanja o navedenom događaju, mogućim počiniteljima i svjedocima, do kojih je došla posredno, kao i saznanjima od trećih osoba, a da ne bi sebe izložila riziku krivičnog progona, ukoliko se dobivena saznanja ne pokažu istinitima, glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH Gordana Tadić, sukladno zakonu, dala je izjavu da se protiv navedene svjedokinje Radanović Suzane neće poduzimati krivično gonjenje za krivično djelo lažnog prijavljivanja - saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Davanje imuniteta

Sud Bosne i Hercegovine je 29. jula, donio rješenje kojem se ovakva odluka odbija, čime su onemogućene dalje procesne pretpostavke za davanje imuniteta svjedoku Suzani Radanović.

- S obzirom da je iskaz ove svjedokinje-oštećene, kao i sva saznanja koja navedena ima, od ključne važnosti za krivični predmet, Tužiteljstvo BiH u zakonskom roku uložilo je žalbu na ovu odluku Suda BiH zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka i povrede prava na pristup sudu, kao dijelu korpusa prava na pravičan postupak garantiranog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima - saopćeno je.

NA VRH

Podijeli članak na